išmokite švedų  

Keliaujate į Švediją?
Išmokite pagrindinius žodžius švedų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių švedų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Švediją!
 
Mokykitės su mumis švedų kalbos!

Mokytis švedų kalbos »
 

 
Švedų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Hej!
Hej!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) God morgon!
God morgon!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) God dag!
God dag!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) God kväll!
God kväll!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) God natt!
God natt!Labanakt! (vns./ dgs.)
Iki! Čiau! Hej då!
Hej då!Iki! Čiau!

Svarbūs žodžiai

 
taip ja
jataip
ne nej
nejne
gal kanske
kanskegal
gerai OK
OKgerai
Ačiū! Tack!
Tack!Ačiū!
Prašom! Ingen orsak!
Ingen orsak!Prašom!
Atsiprašau, ... Ursäkta, ...
Ursäkta, ...Atsiprašau, ...
Atsiprašau. Förlåt.
Förlåt.Atsiprašau.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Jag har ... / Jag har ingen ...
Jag har ...
Jag har ingen ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Vi har ... / Vi har ingen ...
Vi har ...
Vi har ingen ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Det finns ... / Det finns ingen ...
Det finns ...
Det finns ingen ...
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Jag heter ...
Jag heter ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Jag kommer ...
Jag kommer ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Jag är ... år gammal.
Jag är ... år gammal.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag är gift.
Jag är inte gift.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser ensam.
Jag reser inte ensam.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Jag reser med ...
Jag reser med ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu švediškai. Jag talar ingen svenska.
Jag talar ingen svenska.Aš nekalbu švediškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Det förstår jag inte.
Det förstår jag inte.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Talar någon här ...?
Talar någon här ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai engelska
engelskaangliškai
prancūziškai franska
franskaprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Kan du skriva upp det?
Kan du skriva upp det?Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Kan du upprepa det?
Kan du upprepa det?Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Ett ögonblick.
Ett ögonblick.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis noll
nollnulis
vienas ett
ettvienas
du två
tvådu
trys tre
tretrys
keturi fyra
fyraketuri
penki fem
fempenki
šeši sex
sexšeši
septyni sju
sjuseptyni
aštuoni åtta
åttaaštuoni
devyni nio
niodevyni
dešimt tio
tiodešimt
vienuolika elva
elvavienuolika
dvylika tolv
tolvdvylika
trylika tretton
trettontrylika
keturiolika fjorton
fjortonketuriolika
penkiolika femton
femtonpenkiolika
šešiolika sexton
sextonšešiolika
septyniolika sjutton
sjuttonseptyniolika
aštuoniolika arton
artonaštuoniolika
devyniolika nitton
nittondevyniolika
dvidešimt tjugo
tjugodvidešimt
dvidešimt vienas tjugoett
tjugoettdvidešimt vienas
trisdešimt trettio
trettiotrisdešimt
keturiasdešimt fyrtio
fyrtioketuriasdešimt
penkiasdešimt femtio
femtiopenkiasdešimt
šešiasdešimt sextio
sextiošešiasdešimt
septyniasdešimt sjuttio
sjuttioseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt åttio
åttioaštuoniasdešimt
devyniasdešimt nittio
nittiodevyniasdešimt
šimtas hundra
hundrašimtas
tūkstantis tusen
tusentūkstantis
milijonas en miljon
en miljonmilijonas
keletas ett par
ett parkeletas