išmokite afrikanų  

Keliaujate į Pietų Afriką?
Išmokite pagrindinius žodžius afrikanų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių afrikanų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Pietų Afriką!
 
Mokykitės su mumis afrikanų kalbos!

„Išmokite afrikanų kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis afrikanų kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
Hello!
Hi!
Labas!
Goeie môre!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Goeie dag!Laba diena! (vns./ dgs.)
Goeie naand!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Goeie nag!Labanakt! (vns./ dgs.)
Baai!Viso! (fam.)
Totsiens!
Ta-ta!
Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 
jataip
neene
miskiengal
OK
oraait
gerai
Dankie!Ačiū!
Met plesier!
Dis ʼn plesier!
Prašom!
Versoning ...
Verskoon my .../ Ekskuus ...
Atsiprašau, ...
Ek is jammer.Aš apgailestauju.
Ek het ...
Ek het geen ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Ons het ...
Ons het geen ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Daar is ...
Daar is geen ...
Yra .../ Nėra ....
 

Kaip prisistatyti?

 
My naam is ...Aš esu .../ Mano vardas …
Ek kom van ...Aš esu ...
Ek is getroud.
Ek is nie getroud nie.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Ek toer alleen.
Ek toer nie alleen nie.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Ek toer saammet ...Aš keliauju su ...
 

Bendravimas

 
Praat u ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Praat iemand hier ... ?
Praat iemand hierso ... ?
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
Skryf dit asseblief neer.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Herhaal dit asseblief.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Net ʼn oomblik asseblief.Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 
nulnulis
eenvienas
tweedu
drietrys
vierketuri
vyfpenki
sesšeši
seweseptyni
agtaštuoni
negedevyni
tiendešimt
elfvienuolika
twaalfdvylika
dertientrylika
veertienketuriolika
vyftienpenkiolika
sestienšešiolika
sewentienseptyniolika
agtienaštuoniolika
negentiendevyniolika
twintigdvidešimt
eenentwintigdvidešimt vienas
dertigtrisdešimt
veertigketuriasdešimt
vyftigpenkiasdešimt
sestigšešiasdešimt
sewentigseptyniasdešimt
tagtigaštuoniasdešimt
negentigdevyniasdešimt
honderdšimtas
duisendtūkstantis
een miljoenmilijonas
ʼn paarkeletas
 

 

Nemokama afrikanų kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.