išmokite afrikanų  

Keliaujate į Pietų Afriką?
Išmokite pagrindinius žodžius afrikanų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių afrikanų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Pietų Afriką!
 
Mokykitės su mumis afrikanų kalbos!

Mokytis afrikanų kalbos »
 

 
Afrikanų kalbos kursas:
% nuolaida
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:
 
        Užsakyti »        

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Hello! / Hi!
Hello!
Hi!
Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Goeie môre!
Goeie môre!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Goeie dag!
Goeie dag!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Goeie naand!
Goeie naand!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Goeie nag!
Goeie nag!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Baai!
Baai!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Totsiens! / Ta-ta!
Totsiens!
Ta-ta!
Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip ja
jataip
ne nee
neene
gal miskien
miskiengal
gerai OK / oraait
OK
oraait
gerai
Ačiū! Dankie!
Dankie!Ačiū!
Prašom! Met plesier! / Dis ʼn plesier!
Met plesier!
Dis ʼn plesier!
Prašom!
Atsiprašau, ... Versoning ... / Verskoon my .../ Ekskuus ...
Versoning ...
Verskoon my .../ Ekskuus ...
Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Ek is jammer.
Ek is jammer.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Ek het ... / Ek het geen ...
Ek het ...
Ek het geen ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Ons het ... / Ons het geen ...
Ons het ...
Ons het geen ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Daar is ... / Daar is geen ...
Daar is ...
Daar is geen ...
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … My naam is ...
My naam is ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Ek kom van ...
Ek kom van ...Aš esu ...
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Ek is getroud. / Ek is nie getroud nie.
Ek is getroud.
Ek is nie getroud nie.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Ek toer alleen. / Ek toer nie alleen nie.
Ek toer alleen.
Ek toer nie alleen nie.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Ek toer saammet ...
Ek toer saammet ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Ar kalbate ...? (v./ m.) Praat u ... ?
Praat u ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Praat iemand hier ... ? / Praat iemand hierso ... ?
Praat iemand hier ... ?
Praat iemand hierso ... ?
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Skryf dit asseblief neer.
Skryf dit asseblief neer.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Herhaal dit asseblief.
Herhaal dit asseblief.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Net ʼn oomblik asseblief.
Net ʼn oomblik asseblief.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis nul
nulnulis
vienas een
eenvienas
du twee
tweedu
trys drie
drietrys
keturi vier
vierketuri
penki vyf
vyfpenki
šeši ses
sesšeši
septyni sewe
seweseptyni
aštuoni agt
agtaštuoni
devyni nege
negedevyni
dešimt tien
tiendešimt
vienuolika elf
elfvienuolika
dvylika twaalf
twaalfdvylika
trylika dertien
dertientrylika
keturiolika veertien
veertienketuriolika
penkiolika vyftien
vyftienpenkiolika
šešiolika sestien
sestienšešiolika
septyniolika sewentien
sewentienseptyniolika
aštuoniolika agtien
agtienaštuoniolika
devyniolika negentien
negentiendevyniolika
dvidešimt twintig
twintigdvidešimt
dvidešimt vienas eenentwintig
eenentwintigdvidešimt vienas
trisdešimt dertig
dertigtrisdešimt
keturiasdešimt veertig
veertigketuriasdešimt
penkiasdešimt vyftig
vyftigpenkiasdešimt
šešiasdešimt sestig
sestigšešiasdešimt
septyniasdešimt sewentig
sewentigseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt tagtig
tagtigaštuoniasdešimt
devyniasdešimt negentig
negentigdevyniasdešimt
šimtas honderd
honderdšimtas
tūkstantis duisend
duisendtūkstantis
milijonas een miljoen
een miljoenmilijonas
keletas ʼn paar
ʼn paarkeletas