išmokite albanų  

Keliaujate į Albaniją?
Išmokite pagrindinius žodžius albanų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių albanų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Albaniją!
 
Mokykitės su mumis albanų kalbos!

Mokytis albanų kalbos »
 

 
Albanų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Përshëndetje!
Përshëndetje!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Mirëmëngjes!
Mirëmëngjes!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Mirëdita!
Mirëdita!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Mirëmbrëma!
Mirëmbrëma!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Natën e mirë!
Natën e mirë!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Tung!
Tung!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Mirupafshim!
Mirupafshim!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip po
potaip
ne jo
jone
gal ndoshta
ndoshtagal
gerai OK
OKgerai
Ačiū! Faleminderit!
Faleminderit!Ačiū!
Prašom! Te lutem!
Te lutem!Prašom!
Atsiprašau, ... Më falni,...
Më falni,...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Më vjen keq.
Më vjen keq.Aš apgailestauju.
Aš (ne)turiu ... Une (nuk) kam ...
Une (nuk) kam ...Aš (ne)turiu ...
Yra.... Ka ...
Ka ...Yra....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Unë quhem ...
Unë quhem ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Unë vij ...
Unë vij ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Unë jam ... vjeç.
Unë jam ... vjeç.Man ... metų/metai.
Aš esu vedęs / ištekėjusi. Unë jam i martuar.
Unë jam i martuar.Aš esu vedęs / ištekėjusi.
Aš keliauju su ... Unë udhëtoj me...
Unë udhëtoj me...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu albaniškai. Unë nuk flas shqip.
Unë nuk flas shqip.Aš nekalbu albaniškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Këtë nuk e kuptoj.
Këtë nuk e kuptoj.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Flisni ...?
Flisni ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Flet ndonjëri ... këtu?
Flet ndonjëri ... këtu?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai anglisht
anglishtangliškai
itališkai italisht
italishtitališkai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Ma shkruani pak ju lutem.
Ma shkruani pak ju lutem.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) A mund ta përsërisni ju lutem.
A mund ta përsërisni ju lutem.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Një moment ju lutem.
Një moment ju lutem.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis zero
zeronulis
vienas një
njëvienas
du dy
dydu
trys tre
tretrys
keturi katër
katërketuri
penki pesë
pesëpenki
šeši gjashtë
gjashtëšeši
septyni shtatë
shtatëseptyni
aštuoni tetë
tetëaštuoni
devyni nëntë
nëntëdevyni
dešimt dhjetë
dhjetëdešimt
vienuolika njëmbëdhjetë
njëmbëdhjetëvienuolika
dvylika dymbëdhjetë
dymbëdhjetëdvylika
trylika trembëdhjetë
trembëdhjetëtrylika
keturiolika katërmbëdhjtë
katërmbëdhjtëketuriolika
penkiolika pesëmbëdhjetë
pesëmbëdhjetëpenkiolika
šešiolika gjashtëmbëdhjetë
gjashtëmbëdhjetëšešiolika
septyniolika shtatëmbëdhjetë
shtatëmbëdhjetëseptyniolika
aštuoniolika tetëmbëdhjetë
tetëmbëdhjetëaštuoniolika
devyniolika nëntëmbëdhjetë
nëntëmbëdhjetëdevyniolika
dvidešimt njëzetë
njëzetëdvidešimt
dvidešimt vienas njëzetë e një
njëzetë e njëdvidešimt vienas
trisdešimt tridhjetë
tridhjetëtrisdešimt
keturiasdešimt dyzetë, katërdhjetë
dyzetë, katërdhjetëketuriasdešimt
penkiasdešimt pesëdhjetë
pesëdhjetëpenkiasdešimt
šešiasdešimt gjashtëdhjetë
gjashtëdhjetëšešiasdešimt
septyniasdešimt shtatëdhjetë
shtatëdhjetëseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt tetëdhjetë
tetëdhjetëaštuoniasdešimt
devyniasdešimt nëntëdhjetë
nëntëdhjetëdevyniasdešimt
šimtas njëqind
njëqindšimtas
tūkstantis njëmijë
njëmijëtūkstantis
milijonas një milion
një milionmilijonas
keletas një çift
një çiftkeletas