išmokite amerikiečių  

Keliaujate į Ameriką?
Išmokite pagrindinius žodžius amerikiečių kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių amerikiečių kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Ameriką!
 
Mokykitės su mumis amerikiečių kalbos!

„Išmokite amerikiečių kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis amerikiečių kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
Hello!Labas!
Good morning!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Hello!, Hi!Laba diena! (vns./ dgs.)
Good evening!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Good night!Labanakt! (vns./ dgs.)
See you!, Later!Viso! (fam.)
Good bye!Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 
yestaip
none
maybegal
okay (ok)gerai
Thank you!Ačiū!
No problem!, Sure!Prašom!
Excuse me ...Atsiprašau, ...
I'm sorry.Aš apgailestauju.
I have ...
I don't have ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
We have ...
We don't have ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
There is ...
There is no ...
Yra .../ Nėra ....
 

Kaip prisistatyti?

 
My name is ...Aš esu .../ Mano vardas …
I'm from ...Aš iš ....
I am ... years old.Man ... metų/metai.
I am married.
I am not married.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
I'm traveling alone.
I'm not traveling alone.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
I'm traveling with ...Aš keliauju su ...
 

Bendravimas

 
I don't speak English.Nekalbu angliškai.
I don't understand.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Do you speak ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Does anyone speak ... ?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
Englishangliškai
Frenchprancūziškai
Please write it down.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Can you repeat that please.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Just a minute.
Just a moment please.
Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 
zeronulis
onevienas
twodu
threetrys
fourketuri
fivepenki
sixšeši
sevenseptyni
eightaštuoni
ninedevyni
tendešimt
elevenvienuolika
twelvedvylika
thirteentrylika
fourteenketuriolika
fifteenpenkiolika
sixteenšešiolika
seventeenseptyniolika
eighteenaštuoniolika
nineteendevyniolika
twentydvidešimt
twenty-onedvidešimt vienas
thirtytrisdešimt
fortyketuriasdešimt
fiftypenkiasdešimt
sixtyšešiasdešimt
seventyseptyniasdešimt
eightyaštuoniasdešimt
ninetydevyniasdešimt
hundredšimtas
thousandtūkstantis
millionmilijonas
a couplekeletas
 

 

Nemokama amerikiečių kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.