išmokite anglų  

Keliaujate į Angliją?
Išmokite pagrindinius žodžius anglų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių anglų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Angliją!
 
Mokykitės su mumis anglų kalbos!

„Išmokite anglų kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis anglų kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
Hello!Labas!
Good morning!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Good evening!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Good night!Labanakt! (vns./ dgs.)
Bye!Viso! (fam.)
Good bye!Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 
yestaip
none
maybegal
okgerai
Thank you!Ačiū!
You're welcome!Prašom!
Excuse me, ...Atsiprašau, ...
I'm sorry.Aš apgailestauju.
I have .../ I don't have ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
We have ../ We don't have ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
There is (no) .../ There are (no) ...Nėra (jokio, jokios) .../ Nėra (jokių)
 

Kaip prisistatyti?

 
My name is ...Aš esu .../ Mano vardas …
I'm from ...Aš esu ...
I'm ... years old.Man ... metų/metai.
I am married./ I am not married.Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
I am travelling alone./ I am not travelling alone.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
I'm travelling with ...Aš keliauju su ...
 

Bendravimas

 
I don't speak any English.Nekalbu angliškai.
I don't understand that.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Do you speak ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Does anyone here speak ... ?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
Englishangliškai
Frenchprancūziškai
Could you write that down please.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Could you please repeat that.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Just a moment please.Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 
zeronulis
onevienas
twodu
threetrys
fourketuri
fivepenki
sixšeši
sevenseptyni
eightaštuoni
ninedevyni
tendešimt
elevenvienuolika
twelvedvylika
thirteentrylika
fourteenketuriolika
fifteenpenkiolika
sixteenšešiolika
seventeenseptyniolika
eighteenaštuoniolika
nineteendevyniolika
twentydvidešimt
twenty-onedvidešimt vienas
thirtytrisdešimt
fortyketuriasdešimt
fiftypenkiasdešimt
sixtyšešiasdešimt
seventyseptyniasdešimt
eightyaštuoniasdešimt
ninetydevyniasdešimt
one hundredšimtas
one thousandtūkstantis
one millionmilijonas
some/ a couplekeletas
 

 

Nemokama anglų kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.