išmokite anglų  

Keliaujate į Angliją?
Išmokite pagrindinius žodžius anglų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių anglų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Angliją!
 
Mokykitės su mumis anglų kalbos!

Mokytis anglų kalbos »
 

 
Anglų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Hello!
Hello!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Good morning!
Good morning!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Good evening!
Good evening!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Good night!
Good night!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Bye!
Bye!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Good bye!
Good bye!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip yes
yestaip
ne no
none
gal maybe
maybegal
gerai ok
okgerai
Ačiū! Thank you!
Thank you!Ačiū!
Prašom! You're welcome!
You're welcome!Prašom!
Atsiprašau, ... Excuse me, ...
Excuse me, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. I'm sorry.
I'm sorry.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... I have .../ I don't have ...
I have .../ I don't have ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... We have ../ We don't have ...
We have ../ We don't have ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Nėra (jokio, jokios) .../ Nėra (jokių) There is (no) .../ There are (no) ...
There is (no) .../ There are (no) ...Nėra (jokio, jokios) .../ Nėra (jokių)

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … My name is ...
My name is ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... I'm from ...
I'm from ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. I'm ... years old.
I'm ... years old.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus I am married./ I am not married.
I am married./ I am not married.Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena I am travelling alone./ I am not travelling alone.
I am travelling alone./ I am not travelling alone.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... I'm travelling with ...
I'm travelling with ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Nekalbu angliškai. I don't speak any English.
I don't speak any English.Nekalbu angliškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) I don't understand that.
I don't understand that.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Do you speak ...?
Do you speak ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Does anyone here speak ... ?
Does anyone here speak ... ?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai English
Englishangliškai
prancūziškai French
Frenchprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Could you write that down please.
Could you write that down please.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Could you please repeat that.
Could you please repeat that.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Just a moment please.
Just a moment please.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis zero
zeronulis
vienas one
onevienas
du two
twodu
trys three
threetrys
keturi four
fourketuri
penki five
fivepenki
šeši six
sixšeši
septyni seven
sevenseptyni
aštuoni eight
eightaštuoni
devyni nine
ninedevyni
dešimt ten
tendešimt
vienuolika eleven
elevenvienuolika
dvylika twelve
twelvedvylika
trylika thirteen
thirteentrylika
keturiolika fourteen
fourteenketuriolika
penkiolika fifteen
fifteenpenkiolika
šešiolika sixteen
sixteenšešiolika
septyniolika seventeen
seventeenseptyniolika
aštuoniolika eighteen
eighteenaštuoniolika
devyniolika nineteen
nineteendevyniolika
dvidešimt twenty
twentydvidešimt
dvidešimt vienas twenty-one
twenty-onedvidešimt vienas
trisdešimt thirty
thirtytrisdešimt
keturiasdešimt forty
fortyketuriasdešimt
penkiasdešimt fifty
fiftypenkiasdešimt
šešiasdešimt sixty
sixtyšešiasdešimt
septyniasdešimt seventy
seventyseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt eighty
eightyaštuoniasdešimt
devyniasdešimt ninety
ninetydevyniasdešimt
šimtas one hundred
one hundredšimtas
tūkstantis one thousand
one thousandtūkstantis
milijonas one million
one millionmilijonas
keletas some/ a couple
some/ a couplekeletas