išmokite azerbaidžaniečių  

Keliaujate į Azerbaidžaną?
Išmokite pagrindinius žodžius azerbaidžaniečių kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių azerbaidžaniečių kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Azerbaidžaną!
 
Mokykitės su mumis azerbaidžaniečių kalbos!

„Išmokite azerbaidžaniečių kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis azerbaidžaniečių kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
Salam!Labas!
Sabahın xeyir!
Sabahınız xeyir!
Labas rytas! (fam./ of.)
Salam!Laba diena! (vns./ dgs.)
Axshamın xeyir!
Axshamınız xeyir!
Labas vakaras! (fam./ of.)
Gecən xeyirə qalsın!
Gecəniz xeyirə qalsın!
Labanaktis! (fam./ of.)
Hələlik!Viso! (fam.)
Hələlik!Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 
bəlitaip
xeyrne
bəlkə
bəlkə də
gal
oldugerai
Sag ol!
Sag olun!
Ačiū! (fam./ of.)
Buyur!
Buyurun!
Prašom! (fam./ of.)
Bağışlıyın, ...Atsiprašau, ...
Təəssüf edirəm.Aš apgailestauju.
Mənim ... var.
Mənim ... yoxdur.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Bizim ... var.
Bizim ... yoxdur.
Mes turime ..../ Mes neturime ...
... var.
... yoxdur.
Yra .../ Nėra ....
 

Kaip prisistatyti?

 
Mənim ... yaşım var.Man ... metų/metai.
Mən evliyəm.
Mən evli deyiləm.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Mən tək səyahət edirəm.
Mən tək səyahət etmirəm.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Mən ... ilə səyahət edirəm.Aš keliauju su ...
 

Bendravimas

 
Mən azərbaycanca danışa bilmirəm.Aš nekalbu azerbaidžanietiškai.
Bunu başa düşmürəm.Aš nesuprantu. (v./ m.)
... danışa bilirsiniz?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Burda kimsə ...danışa bilir?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
ingiliscəangliškai
fransizcaprancūziškai
Zəhmət olmasa bunu yazın.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Zəhmət olmasa bunu təkrar edin.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Bir dəqiqə lütfən!Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 
sıfırnulis
birvienas
ikidu
üçtrys
dördketuri
beşpenki
altıšeši
yeddiseptyni
səkkizaštuoni
doqquzdevyni
ondešimt
on birvienuolika
on ikidvylika
on üçtrylika
on dördketuriolika
on beşpenkiolika
on altıšešiolika
on yeddiseptyniolika
on səkkizaštuoniolika
on doqquzdevyniolika
iyirmidvidešimt
iyirmi birdvidešimt vienas
otuztrisdešimt
qırxketuriasdešimt
əllipenkiasdešimt
altmışšešiasdešimt
yetmişseptyniasdešimt
səksənaštuoniasdešimt
doxsandevyniasdešimt
yüzšimtas
mintūkstantis
bir milyonmilijonas
bir neçəkeletas
 

 

Nemokama azerbaidžaniečių kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.