išmokite azerbaidžaniečių  

Keliaujate į Azerbaidžaną?
Išmokite pagrindinius žodžius azerbaidžaniečių kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių azerbaidžaniečių kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Azerbaidžaną!
 
Mokykitės su mumis azerbaidžaniečių kalbos!

Mokytis azerbaidžaniečių kalbos »
 

 
Azerbaidžaniečių kalbos kursas:
% nuolaida
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:
 
        Užsakyti »        

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Salam!
Salam!Labas!
Labas rytas! (fam./ of.) Sabahın xeyir! / Sabahınız xeyir!
Sabahın xeyir!
Sabahınız xeyir!
Labas rytas! (fam./ of.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Salam!
Salam!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (fam./ of.) Axshamın xeyir! / Axshamınız xeyir!
Axshamın xeyir!
Axshamınız xeyir!
Labas vakaras! (fam./ of.)
Labanaktis! (fam./ of.) Gecən xeyirə qalsın! / Gecəniz xeyirə qalsın!
Gecən xeyirə qalsın!
Gecəniz xeyirə qalsın!
Labanaktis! (fam./ of.)
Viso! (fam.) Hələlik!
Hələlik!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Hələlik!
Hələlik!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip bəli
bəlitaip
ne xeyr
xeyrne
gal bəlkə / bəlkə də
bəlkə
bəlkə də
gal
gerai oldu
oldugerai
Ačiū! (fam./ of.) Sag ol! / Sag olun!
Sag ol!
Sag olun!
Ačiū! (fam./ of.)
Prašom! (fam./ of.) Buyur! / Buyurun!
Buyur!
Buyurun!
Prašom! (fam./ of.)
Atsiprašau, ... Bağışlıyın, ...
Bağışlıyın, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Təəssüf edirəm.
Təəssüf edirəm.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Mənim ... var. / Mənim ... yoxdur.
Mənim ... var.
Mənim ... yoxdur.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Bizim ... var. / Bizim ... yoxdur.
Bizim ... var.
Bizim ... yoxdur.
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... ... var. / ... yoxdur.
... var.
... yoxdur.
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Man ... metų/metai. Mənim ... yaşım var.
Mənim ... yaşım var.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Mən evliyəm. / Mən evli deyiləm.
Mən evliyəm.
Mən evli deyiləm.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Mən tək səyahət edirəm. / Mən tək səyahət etmirəm.
Mən tək səyahət edirəm.
Mən tək səyahət etmirəm.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Mən ... ilə səyahət edirəm.
Mən ... ilə səyahət edirəm.Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu azerbaidžanietiškai. Mən azərbaycanca danışa bilmirəm.
Mən azərbaycanca danışa bilmirəm.Aš nekalbu azerbaidžanietiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Bunu başa düşmürəm.
Bunu başa düşmürəm.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) ... danışa bilirsiniz?
... danışa bilirsiniz?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Burda kimsə ...danışa bilir?
Burda kimsə ...danışa bilir?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai ingiliscə
ingiliscəangliškai
prancūziškai fransizca
fransizcaprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Zəhmət olmasa bunu yazın.
Zəhmət olmasa bunu yazın.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Zəhmət olmasa bunu təkrar edin.
Zəhmət olmasa bunu təkrar edin.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Bir dəqiqə lütfən!
Bir dəqiqə lütfən!Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis sıfır
sıfırnulis
vienas bir
birvienas
du iki
ikidu
trys üç
üçtrys
keturi dörd
dördketuri
penki beş
beşpenki
šeši altı
altıšeši
septyni yeddi
yeddiseptyni
aštuoni səkkiz
səkkizaštuoni
devyni doqquz
doqquzdevyni
dešimt on
ondešimt
vienuolika on bir
on birvienuolika
dvylika on iki
on ikidvylika
trylika on üç
on üçtrylika
keturiolika on dörd
on dördketuriolika
penkiolika on beş
on beşpenkiolika
šešiolika on altı
on altıšešiolika
septyniolika on yeddi
on yeddiseptyniolika
aštuoniolika on səkkiz
on səkkizaštuoniolika
devyniolika on doqquz
on doqquzdevyniolika
dvidešimt iyirmi
iyirmidvidešimt
dvidešimt vienas iyirmi bir
iyirmi birdvidešimt vienas
trisdešimt otuz
otuztrisdešimt
keturiasdešimt qırx
qırxketuriasdešimt
penkiasdešimt əlli
əllipenkiasdešimt
šešiasdešimt altmış
altmışšešiasdešimt
septyniasdešimt yetmiş
yetmişseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt səksən
səksənaštuoniasdešimt
devyniasdešimt doxsan
doxsandevyniasdešimt
šimtas yüz
yüzšimtas
tūkstantis min
mintūkstantis
milijonas bir milyon
bir milyonmilijonas
keletas bir neçə
bir neçəkeletas