išmokite brazilų  

Keliaujate į Braziliją?
Išmokite pagrindinius žodžius brazilų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių brazilų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Braziliją!
 
Mokykitės su mumis brazilų kalbos!

Mokytis brazilų kalbos »
 

 
Brazilų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Oi!
Oi!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Bom-dia!
Bom-dia!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Boa-tarde!
Boa-tarde!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Boa-noite!
Boa-noite!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Boa-noite!
Boa-noite!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Tchau!
Tchau!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Adeus!
Adeus!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip sim
simtaip
ne não
nãone
gerai ok
okgerai
Ačiū! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Ačiū!
Prašom! De nada! (Com prazer.)
De nada! (Com prazer.)Prašom!
Atsiprašau, ... Me desculpe ...
Me desculpe ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Sinto muito.
Sinto muito.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Eu tenho .../ Eu não tenho ...
Eu tenho .../ Eu não tenho ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Nós temos .../ Nós não temos ...
Nós temos .../ Nós não temos ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Há .../ Não há ...
Há .../ Não há ...Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Eu me chamo ...
Eu me chamo ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš iš .... Eu venho da ...
Eu venho da ...Aš iš ....
Man ... metų/metai. Eu tenho ... anos
Eu tenho ... anosMan ... metų/metai.
Aš (ne)vedęs (v.)/ Aš ištekėjus (netekėjus) (m.) Eu (não) sou casado. / Eu (não) sou casada.
Eu (não) sou casado.
Eu (não) sou casada.
Aš (ne)vedęs (v.)/ Aš ištekėjus (netekėjus) (m.)
Aš keliauju (ne)vienas (v.)/ Aš keliauju (ne) viena (m.). Eu (não) estou viajando sozinho./ Eu (não) estou viajando sozinha.
Eu (não) estou viajando sozinho./ Eu (não) estou viajando sozinha.Aš keliauju (ne)vienas (v.)/ Aš keliauju (ne) viena (m.).
Aš keliauju su ... Estou viajando com ...
Estou viajando com ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Nekalbu portugališkai. Eu não falo português.
Eu não falo português.Nekalbu portugališkai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Eu não entendo.
Eu não entendo.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Você fala ...?
Você fala ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Alguém fala aqui ...?
Alguém fala aqui ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai inglês
inglêsangliškai
prancūziškai francês
francêsprancūziškai
Ar galėtumėte tai užrašyti? Você pode anotar isso, por favor?
Você pode anotar isso, por favor?Ar galėtumėte tai užrašyti?
Ar galėtumėte pakartoti? Você pode repetir, por favor?
Você pode repetir, por favor?Ar galėtumėte pakartoti?
Prašome luktelėti akimirksnį. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis zero
zeronulis
vienas um
umvienas
du dois
doisdu
trys três
trêstrys
keturi quatro
quatroketuri
penki cinco
cincopenki
šeši seis
seisšeši
septyni sete
seteseptyni
aštuoni oito
oitoaštuoni
devyni nove
novedevyni
dešimt dez
dezdešimt
vienuolika onze
onzevienuolika
dvylika doze
dozedvylika
trylika treze
trezetrylika
keturiolika quatorze
quatorzeketuriolika
penkiolika quinze
quinzepenkiolika
šešiolika dezesseis
dezesseisšešiolika
septyniolika dezessete
dezesseteseptyniolika
aštuoniolika dezoito
dezoitoaštuoniolika
devyniolika dezenove
dezenovedevyniolika
dvidešimt vinte
vintedvidešimt
dvidešimt vienas vinte e um
vinte e umdvidešimt vienas
trisdešimt trinta
trintatrisdešimt
keturiasdešimt quarenta
quarentaketuriasdešimt
penkiasdešimt cinquenta
cinquentapenkiasdešimt
šešiasdešimt sessenta
sessentašešiasdešimt
septyniasdešimt setenta
setentaseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt oitenta
oitentaaštuoniasdešimt
devyniasdešimt noventa
noventadevyniasdešimt
šimtas cem
cemšimtas
tūkstantis mil
miltūkstantis
milijonas um milhão
um milhãomilijonas
keletas um par
um parkeletas