išmokite danų  

Keliaujate į Daniją?
Išmokite pagrindinius žodžius danų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių danų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Daniją!
 
Mokykitės su mumis danų kalbos!

Mokytis danų kalbos »
 

 
Danų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Hej!
Hej!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Godmorgen!
Godmorgen!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Goddag!
Goddag!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Godaften!
Godaften!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Godnat!
Godnat!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Vi ses!
Vi ses!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Farvel!
Farvel!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip ja
jataip
ne nej
nejne
gal måske
måskegal
gerai okay
okaygerai
Ačiū! Tak!
Tak!Ačiū!
Prašom! Velbekom!
Velbekom!Prašom!
Atsiprašau, ... Undskyld, ...
Undskyld, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Det er jeg ked af.
Det er jeg ked af.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Jeg har ... / Jeg har ingen ...
Jeg har ...
Jeg har ingen ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Vi har ... / Vi har ingen ...
Vi har ...
Vi har ingen ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Der er ... / Der er ingen ...
Der er ...
Der er ingen ...
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Jeg hedder ...
Jeg hedder ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Jeg kommer ...
Jeg kommer ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Jeg er ... år gammel.
Jeg er ... år gammel.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Jeg er gift. / Jeg er ikke gift.
Jeg er gift.
Jeg er ikke gift.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Jeg rejser alene. / Jeg rejser ikke alene.
Jeg rejser alene.
Jeg rejser ikke alene.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Jeg rejser med ...
Jeg rejser med ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Nekalbu daniškai Jeg taler ikke dansk.
Jeg taler ikke dansk.Nekalbu daniškai
Aš nesuprantu. (v./ m.) Det forstår jeg ikke.
Det forstår jeg ikke.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Taler du ...?
Taler du ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Er der nogen, der taler ...?
Er der nogen, der taler ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai engelsk
engelskangliškai
prancūziškai fransk
franskprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Vær så venlig at skrive det ned.
Vær så venlig at skrive det ned.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Vær så venlig at gentage det.
Vær så venlig at gentage det.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Et øjeblik.
Et øjeblik.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis nul
nulnulis
vienas en
envienas
du to
todu
trys tre
tretrys
keturi fire
fireketuri
penki fem
fempenki
šeši seks
seksšeši
septyni syv
syvseptyni
aštuoni otte
otteaštuoni
devyni ni
nidevyni
dešimt ti
tidešimt
vienuolika elleve
ellevevienuolika
dvylika tolv
tolvdvylika
trylika tretten
trettentrylika
keturiolika fjorten
fjortenketuriolika
penkiolika femten
femtenpenkiolika
šešiolika seksten
sekstenšešiolika
septyniolika sytten
syttenseptyniolika
aštuoniolika atten
attenaštuoniolika
devyniolika nitten
nittendevyniolika
dvidešimt tyve
tyvedvidešimt
dvidešimt vienas enogtyve
enogtyvedvidešimt vienas
trisdešimt tredive
tredivetrisdešimt
keturiasdešimt fyrre
fyrreketuriasdešimt
penkiasdešimt halvtreds
halvtredspenkiasdešimt
šešiasdešimt tres
tresšešiasdešimt
septyniasdešimt halvfjerds
halvfjerdsseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt firs
firsaštuoniasdešimt
devyniasdešimt halvfems
halvfemsdevyniasdešimt
šimtas hundrede
hundredešimtas
tūkstantis tusinde
tusindetūkstantis
milijonas en million
en millionmilijonas
keletas et par
et parkeletas