išmokite estų  

Keliaujate į Estiją?
Išmokite pagrindinius žodžius estų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių estų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Estiją!
 
Mokykitės su mumis estų kalbos!

Mokytis estų kalbos »
 

 
Estų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Tere!
Tere!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Tere hommikust!
Tere hommikust!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Tere päevast!
Tere päevast!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Tere õhtust!
Tere õhtust!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Head ööd!
Head ööd!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Nägemist!
Nägemist!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Head aega!
Head aega!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip ja
jataip
ne ei
eine
gal võib olla
võib ollagal
gerai ok
okgerai
Ačiū! Aitäh!
Aitäh!Ačiū!
Prašom! Palun!
Palun!Prašom!
Atsiprašau, ... Vabandust, ...
Vabandust, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Mul on kahju.
Mul on kahju.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Mul on/ ei ole ...
Mul on/ ei ole ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime/ Aš neturiu jokio, jokios.... Meil on/ ei ole ...
Meil on/ ei ole ...Mes turime/ Aš neturiu jokio, jokios....
...yra (nėra). On/ ei ole ...
On/ ei ole ......yra (nėra).

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Mina olen ...
Mina olen ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Tulen ...
Tulen ...Aš esu ...
Man .... metų/ metai. (pvz. Man dvidešimt metų) Olen ... aastane. (Olen kakskümmend aastane.)
Olen ... aastane. (Olen kakskümmend aastane.)Man .... metų/ metai. (pvz. Man dvidešimt metų)
Aš vedęs/ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netekėjus. Ma olen/ ei ole abielus.
Ma olen/ ei ole abielus.Aš vedęs/ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netekėjus.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, ne viena Ma reisin/ ei reisi üksi.
Ma reisin/ ei reisi üksi.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, ne viena
Aš keliauju su ... Reisin koos ...
Reisin koos ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu estiškai. Ma ei räägi eesti keelt.
Ma ei räägi eesti keelt.Aš nekalbu estiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Ma ei saa aru.
Ma ei saa aru.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Kas te räägite ...?
Kas te räägite ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Kas keegi räägib ...?
Kas keegi räägib ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai  inglise keelt
inglise keeltangliškai
prancūziškai  prantsuse keelt
prantsuse keeltprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Palun kirjutage üles.
Palun kirjutage üles.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Palun korrake.
Palun korrake.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Üks moment palun.
Üks moment palun.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis null
nullnulis
vienas üks
üksvienas
du kaks
kaksdu
trys kolm
kolmtrys
keturi neli
neliketuri
penki viis
viispenki
šeši kuus
kuusšeši
septyni seitse
seitseseptyni
aštuoni kaheksa
kaheksaaštuoni
devyni üheksa
üheksadevyni
dešimt kümme
kümmedešimt
vienuolika üksteist
üksteistvienuolika
dvylika kaksteist
kaksteistdvylika
trylika kolmteist
kolmteisttrylika
keturiolika neliteist
neliteistketuriolika
penkiolika viisteist
viisteistpenkiolika
šešiolika kuusteist
kuusteistšešiolika
septyniolika seitseteist
seitseteistseptyniolika
aštuoniolika kaheksateist
kaheksateistaštuoniolika
devyniolika üheksateist
üheksateistdevyniolika
dvidešimt kakskümmend
kakskümmenddvidešimt
dvidešimt vienas kakskümmend üks
kakskümmend üksdvidešimt vienas
trisdešimt kolmkümmend
kolmkümmendtrisdešimt
keturiasdešimt nelikümmend
nelikümmendketuriasdešimt
penkiasdešimt viiskümmend
viiskümmendpenkiasdešimt
šešiasdešimt kuuskümmend
kuuskümmendšešiasdešimt
septyniasdešimt seitsekümmend
seitsekümmendseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt kaheksakümmend
kaheksakümmendaštuoniasdešimt
devyniasdešimt üheksakümmend
üheksakümmenddevyniasdešimt
šimtas sada
sadašimtas
tūkstantis tuhat
tuhattūkstantis
milijonas miljon
miljonmilijonas
keletas paar
paarkeletas