išmokite graikų  

Keliaujate į Graikiją?
Išmokite pagrindinius žodžius graikų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių graikų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Graikiją!
 
Mokykitės su mumis graikų kalbos!

Mokytis graikų kalbos »
 

 
Graikų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Γειά σου!
Γειά σου!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Καλημέρα!
Καλημέρα!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Καλημέρα!
Καλημέρα!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Καλησπέρα!
Καλησπέρα!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Καληνύχτα!
Καληνύχτα!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Γειά!
Γειά!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Στο επανειδήν!
Στο επανειδήν!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip ναί
ναίtaip
ne όχι
όχιne
gal ίσως
ίσωςgal
gerai εντάξει
εντάξειgerai
Ačiū! Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ!Ačiū!
Prašau ... Παρακαλώ!
Παρακαλώ!Prašau ...
Atsiprašau, ... Συγνώμη, ...
Συγνώμη, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Λυπάμαι.
Λυπάμαι.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχω ...
Δεν έχω ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Έχουμε ...
Δεν έχουμε ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Είναι ... / Δεν είναι ...
Είναι ...
Δεν είναι ...
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Με λένε ...
Με λένε ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Κατάγομαι από ...
Κατάγομαι από ...Aš esu ...
Man (20) metų. Είμαι (είκοσι) χρονών.
Είμαι (είκοσι) χρονών.Man (20) metų.
Aš vedęs, ištekėjus./ Aš nevedęs, netekėjus. Είμαι παντρεμένος. / Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη. / Δεν είμαι παντρεμένη.
Είμαι παντρεμένος.
Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη.
Δεν είμαι παντρεμένη.
Aš vedęs, ištekėjus./ Aš nevedęs, netekėjus.
Aš keliauju vienas./ Aš keliauju ne vienas, Aš keliauju viena/ Aš keliauju ne viena. Ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνος., Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω μόνος.
Δεν ταξιδεύω μόνος., Ταξιδεύω μόνη.
Δεν ταξιδεύω μόνη.
Aš keliauju vienas./ Aš keliauju ne vienas, Aš keliauju viena/ Aš keliauju ne viena.
Aš keliauju su ... Ταξιδεύω με ...
Ταξιδεύω με ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Nekalbu graikiškai. Δεν μιλάω ελληνικά.
Δεν μιλάω ελληνικά.Nekalbu graikiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Δεν το καταλαβαίνω.
Δεν το καταλαβαίνω.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Μιλάτε ...;
Μιλάτε ...;Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Μιλάεικανείς ...;
Μιλάεικανείς ...;Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai αγγλικά
αγγλικάangliškai
prancūziškai γαλλικά
γαλλικάprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ γράψτε το.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Μια στιγμή παρακαλώ.
Μια στιγμή παρακαλώ.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis μηδέν
μηδένnulis
vienas ένα
έναvienas
du δύο
δύοdu
trys τρία
τρίαtrys
keturi τέσσερα
τέσσεραketuri
penki πέντε
πέντεpenki
šeši έξι
έξιšeši
septyni επτά
επτάseptyni
aštuoni οκτώ
οκτώaštuoni
devyni εννέα
εννέαdevyni
dešimt δέκα
δέκαdešimt
vienuolika έντεκα
έντεκαvienuolika
dvylika δώδεκα
δώδεκαdvylika
trylika δεκατρία
δεκατρίαtrylika
keturiolika δεκατέσσερα
δεκατέσσεραketuriolika
penkiolika δεκαπέντε
δεκαπέντεpenkiolika
šešiolika δεκαέξι
δεκαέξιšešiolika
septyniolika δεκαεπτά
δεκαεπτάseptyniolika
aštuoniolika δεκαοκτώ
δεκαοκτώaštuoniolika
devyniolika δεκαεννέα
δεκαεννέαdevyniolika
dvidešimt είκοσι
είκοσιdvidešimt
dvidešimt vienas εικοσιένα
εικοσιέναdvidešimt vienas
trisdešimt τριάντα
τριάνταtrisdešimt
keturiasdešimt σαράντα
σαράνταketuriasdešimt
penkiasdešimt πενήντα
πενήνταpenkiasdešimt
šešiasdešimt εξήντα
εξήνταšešiasdešimt
septyniasdešimt εβδομήντα
εβδομήνταseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt ογδόντα
ογδόνταaštuoniasdešimt
devyniasdešimt ενενήντα
ενενήνταdevyniasdešimt
šimtas εκατό
εκατόšimtas
tūkstantis χίλια
χίλιαtūkstantis
milijonas ένα εκατομμύριο
ένα εκατομμύριοmilijonas
pora, keleta ένα ζευγάρι, μερικά
ένα ζευγάρι, μερικάpora, keleta