išmokite gruzinų  

Keliaujate į Gruziją?
Išmokite pagrindinius žodžius gruzinų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių gruzinų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Gruziją!
 
Mokykitės su mumis gruzinų kalbos!

„Išmokite gruzinų kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis gruzinų kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
გამარჯობა!
Gamardschoba!
Labas!
დილა მშვიდობისა!
Dila mschvidobisa!
Labas rytas! (vns./ dgs.)
გამარჯობა!
Gamardschoba!
Laba diena! (vns./ dgs.)
საღამო მშვიდობისა!
Sagamo mschvidobisa!
Labas vakaras! (vns./ dgs.)
ღამე მშვიდობისა!
Game mschvidobisa!
Labanakt! (vns./ dgs.)
ნახვამდის!
Nachvamdis!
Viso! (fam.)
კარგად ბრძანდებოდეთ!
Kargad brdzandebodet!
Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 
დიახ
diach
taip
არა
ara
ne
შესაძლოა
schesadzloa
gal
კარგი
kargi
gerai
გმადლობ!
Gmadlob!
Ačiū!
არაფერს!
Araphers!
Prašom!
ბოდიში,...
Bodischi,...
Atsiprašau, ...
ვწუხვარ.
Wtsuchvar.
Aš apgailestauju.
მე მაქვს .../ მე არა მაქვს ...
Me maqvs .../ Me ara maqvs ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
ჩვენ გვაქვს .../ ჩვენ არა გვაქვს ...
Chven gvaqvs .../ Chven ara gvaqvs ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
არსებობს.../ არ არსებობს ...
Arsebobs .../ Ar arsebobs ...
Yra .../ Nėra ....
 

Kaip prisistatyti?

 
მე მქვია ...
Me mqvia ...
Aš esu .../ Mano vardas …
მე ვარ ... წლის.
Me war ... tslis.
Man ... metų/metai.
მე ვარ დაქორწინებული./ მე ვარ დაუქორწინებელი.
Me war daqortsinebuli./ Me war dauqortsinebeli.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
მე ვმოგზაურობ მარტო./ მე არ ვმოგზაურობ მარტო.
Me wmogsaurob marto.
Me ar wmogsaurob marto.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
მე ვმოგზაურობ ... -ით. (მე ვმოგზაურობ ჩემოდნით.)
Me wmogsaurob ... -it. (Me wmogsaurob chemodnit.)
Aš keliauju su ... (Aš keliauju su lagaminu)
 

Bendravimas

 
მე არ ვიცი ქართული.
Me ar vitsi qartuli.
Aš nekalbu gruziniškai.
ეს მე არ მესმის.
Es me ar mesmis.
Aš nesuprantu. (v./ m.)
ლაპარაკობთ ...?
Laparakobt ...?
Ar kalbate ...? (v./ m.)
ლაპარაკობს აქ ვინმე ...?
Laparakobs aq winme ...?
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
ლაპარაკობს აქ ვინმე ინგლისურს?
Laparakobs aq winme inglisurs?
Ar kas nors čia kalba angliškai?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ფრანგულს?
Laparakobs aq winme phranguls?
Ar kas nors čia kalba prancūziškai?
გთხოვთ ჩაიწეროთ.
Gtchovt chaitserot.
Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
გთხოვთ გაიმეოროთ.
Gtchovt gaimeorot.
Pakartokite prašau. (v./ m.)
ერთი წუთით.
Erti tsutit.
Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 
ნოლი
noli
nulis
ერთი
erti
vienas
ორი
ori
du
სამი
sami
trys
ოთხი
otchi
keturi
ხუთი
khuti
penki
ექვსი
eqvsi
šeši
შვიდი
schvidi
septyni
რვა
rva
aštuoni
ცხრა
tschra
devyni
ათი
ati
dešimt
თერთმეტი
tertmeti
vienuolika
თორმეტი
tormeti
dvylika
ცამეტი
tsameti
trylika
თოთხმეტი
totchmeti
keturiolika
თხუთმეტი
tchutmeti
penkiolika
თექვსმეტი
tekvsmeti
šešiolika
ჩვიდმეტი
tschvidmetii
septyniolika
თვრამეტი
tvrameti
aštuoniolika
ცხრამეტი
tschrameti
devyniolika
ოცი
ozi
dvidešimt
ოცდაერთი
ozdaerti
dvidešimt vienas
ოცდაორი
ozdaori
dvidešimt du
ოცდასამი
ozdasami
dvidešimt trys
ოცდაათი
ozdaati
trisdešimt
ოცდათერთმეტი
ozdatertmeti
trisdešimt vienas (20+11)
ოცდათორმეტი
ozdatormeti
trisdešimt du (20+12)
ოცდაცამეტი
ozdazameti
trisdešimt trys (20+13)
ორმოცი
ormozi
keturiasdešimt
ორმოცდაერთი
ormozdaerti
keturiasdešimt vienas (40+1)
ორმოცდაორი
ormozdaori
keturiasdešimt du (40+2)
ორმოცდაათი
ormozdaati
penkiasdešimt
ორმოცდათერთმეტი
ormozdatertmeti
penkiasdešimt vienas (40+11)
ოცდათორმეტი
ozdatormeti
penkiasdešimt du (40+12)
სამოცი
samozi
šešiasdešimt
სამოცდაერთი
samozdaerti
šešiasdešimt vienas (60+1)
სამოცდაორი
samozdaori
šešiasdešimt du (60+2)
სამოცდაათი
samozdaati
septyniasdešimt
სამოცდათერთმეტი
samozdatertmeti
septyniasdešimt vienas (60+11)
სამოცდათორმეტი
samozdatormeti
septyniasdešimt du (60+12)
ოთხმოცი
otchmozi
aštuoniasdešimt
ოთხმოცდაერთი
otchmozdaerti
aštuoniasdešimt vienas (80+1)
ოთხმოცდაორი
otchmozdaori
aštuoniasdešimt du (80+2)
ოთხმოცდაათი
otchmozdaati
devyniasdešimt
ოთხმოცდათერთმეტი
otchmozdatertmeti
devyniasdešimt vienas (80+11)
ოთხმოცდათორმეტი
otchmozdatotmeti
devyniasdešimt du (80+12)
ასი
asi
šimtas
ასერთი
aserti
šimtas vienas (100+1)
ასთერთმეტი
astertmeti
šimtas vienuolika (100+11)
ასოცდათერთმეტი
asozdatertmeti
šimtas trisdešimt vienas (100+31)
ათასი
atasi
tūkstantis
მილიონი
milioni
milijonas
რამდენიმე
ramdenime
keletas
 

 

Nemokama gruzinų kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.