išmokite indoneziečių  

Keliaujate į Indoneziją?
Išmokite pagrindinius žodžius indoneziečių kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių indoneziečių kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Indoneziją!
 
Mokykitės su mumis indoneziečių kalbos!

Mokytis indoneziečių kalbos »
 

 
Indoneziečių kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Halo! / Hai!
Halo!
Hai!
Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Selamat pagi!
Selamat pagi!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Selamat siang!
Selamat siang!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Selamat sore / Selamat malam!
Selamat sore
Selamat malam!
Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Selamat malam!
Selamat malam!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Dahh! / Mari!
Dahh!
Mari!
Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Sampai jumpa!
Sampai jumpa!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip ya
yataip
ne tidak
tidakne
gal mungkin / bisa jadi
mungkin
bisa jadi
gal
gerai OK
OKgerai
Ačiū! Terima kasih!
Terima kasih!Ačiū!
Prašom! Kembali!
Kembali!Prašom!
Atsiprašau, ... Maaf, ...
Maaf, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Maaf.
Maaf.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Saya punya ... / Saya tidak punya ...
Saya punya ...
Saya tidak punya ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Kami punya ... / Kami tidak punya ...
Kami punya ...
Kami tidak punya ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... ...nya ada./ ...nya tidak ada.
...nya ada./ ...nya tidak ada.Yra .../ Nėra ....
prašom (atliekant veiksmą) tolong
tolongprašom (atliekant veiksmą)

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Nama saya ...
Nama saya ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Saya berasal ...
Saya berasal ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Umur saya ...
Umur saya ...Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Saya sudah menikah. / Saya belum menikah.
Saya sudah menikah.
Saya belum menikah.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Saya bepergian sendiri. / Saya tidak bepergian sendiri.
Saya bepergian sendiri.
Saya tidak bepergian sendiri.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Saya bepergian dengan ...
Saya bepergian dengan ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu indonezietiškai. Saya tidak bisa bahasa Indonesia.
Saya tidak bisa bahasa Indonesia.Aš nekalbu indonezietiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Saya tidak mengerti.
Saya tidak mengerti.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Bisakah Anda bahasa ... ?
Bisakah Anda bahasa ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Adakah yang berbahasa ...?
Adakah yang berbahasa ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai Inggris
Inggrisangliškai
prancūziškai Perancis
Perancisprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Tolong tuliskan.
Tolong tuliskan.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Tolong ulang.
Tolong ulang.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Tolong tunggu sebentar.
Tolong tunggu sebentar.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis nol / kosong
nol
kosong
nulis
vienas satu
satuvienas
du dua
duadu
trys tiga
tigatrys
keturi empat
empatketuri
penki lima
limapenki
šeši enam
enamšeši
septyni tujuh
tujuhseptyni
aštuoni delapan
delapanaštuoni
devyni sembilan
sembilandevyni
dešimt sepuluh
sepuluhdešimt
vienuolika sebelas
sebelasvienuolika
dvylika dua belas
dua belasdvylika
trylika tiga belas
tiga belastrylika
keturiolika empat belas
empat belasketuriolika
penkiolika lima belas
lima belaspenkiolika
šešiolika enam belas
enam belasšešiolika
septyniolika tujuh belas
tujuh belasseptyniolika
aštuoniolika delapan belas
delapan belasaštuoniolika
devyniolika sembilan belas
sembilan belasdevyniolika
dvidešimt dua puluh
dua puluhdvidešimt
dvidešimt vienas dua puluh satu
dua puluh satudvidešimt vienas
trisdešimt tiga puluh
tiga puluhtrisdešimt
keturiasdešimt empat puluh
empat puluhketuriasdešimt
penkiasdešimt lima puluh
lima puluhpenkiasdešimt
šešiasdešimt enam puluh
enam puluhšešiasdešimt
septyniasdešimt tujuh puluh
tujuh puluhseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt delapan puluh
delapan puluhaštuoniasdešimt
devyniasdešimt sembilan puluh
sembilan puluhdevyniasdešimt
šimtas seratus
seratusšimtas
tūkstantis seribu
seributūkstantis
milijonas satu juta
satu jutamilijonas
keletas sepasang
sepasangkeletas