išmokite islandų  

Keliaujate į Islandiją?
Išmokite pagrindinius žodžius islandų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių islandų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Islandiją!
 
Mokykitės su mumis islandų kalbos!

„Išmokite islandų kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis islandų kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
Halló!Labas!
Góðan daginn!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Góðan daginn!Laba diena! (vns./ dgs.)
Gott kvöld!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Góða nótt!Labanakt! (vns./ dgs.)
BlessViso! (fam.)
Vertu blessaður!Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 
taip
neine
kannskigal
ókeygerai
takk!Ačiū!
Gjörðu svo vel!Prašom!
Fyrirgefðu, ...Atsiprašau, ...
Mér þykir það leitt.Aš apgailestauju.
Ég á .../ Ég á ekki ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Við eigum .../ Við eigum ekki...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Það er til .../ Það er ekki til ...Yra .../ Nėra ....
 

Kaip prisistatyti?

 
Ég heiti ...Aš esu .../ Mano vardas …
Ég kem ...Aš esu ...
Ég er ... ára gamall.
Ég er ... ára gömul.
Man ... metų/metai.
Ég er giftur./ Ég er ekki giftur.Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Ég ferðast einn./ Ég ferðast ekki einn./ Ég ferðast ein./ Ég ferðast ekki ein.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Ég ferðast með ...Aš keliauju su ...
 

Bendravimas

 
Ég tala ekki íslensku.Aš nekalbu islandiškai.
Ég skil það ekki.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Talar þú ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Talar einhver ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
enskuangliškai
frönskuprancūziškai
Gætirðu skrifað þetta upp?Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Gætirðu endurtekið þetta?Pakartokite prašau. (v./ m.)
Augnablik.Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 
núllnulis
Einnvienas
Tveirdu
Þrírtrys
Fjórirketuri
Fimmpenki
Sexšeši
Sjöseptyni
Áttaaštuoni
Níudevyni
Tíudešimt
Ellefuvienuolika
Tólfdvylika
Þrettántrylika
Fjórtánketuriolika
Fimmtánpenkiolika
Sextánšešiolika
Sautjánseptyniolika
Átjánaštuoniolika
Nítjándevyniolika
Tuttugudvidešimt
Tuttugu og einndvidešimt vienas
Þrjátíutrisdešimt
Fjörutíuketuriasdešimt
Fimmtíupenkiasdešimt
Sextíušešiasdešimt
Sjötíuseptyniasdešimt
Áttatíuaštuoniasdešimt
Níutíudevyniasdešimt
Hundraðšimtas
Þúsundtūkstantis
Ein milljónmilijonas
Nokkurkeletas
 

 

Nemokama islandų kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.