išmokite islandų  

Keliaujate į Islandiją?
Išmokite pagrindinius žodžius islandų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių islandų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Islandiją!
 
Mokykitės su mumis islandų kalbos!

Mokytis islandų kalbos »
 

 
Islandų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Halló!
Halló!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Góðan daginn!
Góðan daginn!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Góðan daginn!
Góðan daginn!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Gott kvöld!
Gott kvöld!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Góða nótt!
Góða nótt!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Bless
BlessViso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Vertu blessaður!
Vertu blessaður!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip já
taip
ne nei
neine
gal kannski
kannskigal
gerai ókey
ókeygerai
Ačiū! takk!
takk!Ačiū!
Prašom! Gjörðu svo vel!
Gjörðu svo vel!Prašom!
Atsiprašau, ... Fyrirgefðu, ...
Fyrirgefðu, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Mér þykir það leitt.
Mér þykir það leitt.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Ég á .../ Ég á ekki ...
Ég á .../ Ég á ekki ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Við eigum .../ Við eigum ekki...
Við eigum .../ Við eigum ekki...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Það er til .../ Það er ekki til ...
Það er til .../ Það er ekki til ...Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Ég heiti ...
Ég heiti ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Ég kem ...
Ég kem ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Ég er ... ára gamall. / Ég er ... ára gömul.
Ég er ... ára gamall.
Ég er ... ára gömul.
Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Ég er giftur./ Ég er ekki giftur.
Ég er giftur./ Ég er ekki giftur.Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Ég ferðast einn./ Ég ferðast ekki einn./ Ég ferðast ein./ Ég ferðast ekki ein.
Ég ferðast einn./ Ég ferðast ekki einn./ Ég ferðast ein./ Ég ferðast ekki ein.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Ég ferðast með ...
Ég ferðast með ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu islandiškai. Ég tala ekki íslensku.
Ég tala ekki íslensku.Aš nekalbu islandiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Ég skil það ekki.
Ég skil það ekki.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Talar þú ...?
Talar þú ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Talar einhver ...?
Talar einhver ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai ensku
enskuangliškai
prancūziškai frönsku
frönskuprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Gætirðu skrifað þetta upp?
Gætirðu skrifað þetta upp?Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Gætirðu endurtekið þetta?
Gætirðu endurtekið þetta?Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Augnablik.
Augnablik.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis núll
núllnulis
vienas Einn
Einnvienas
du Tveir
Tveirdu
trys Þrír
Þrírtrys
keturi Fjórir
Fjórirketuri
penki Fimm
Fimmpenki
šeši Sex
Sexšeši
septyni Sjö
Sjöseptyni
aštuoni Átta
Áttaaštuoni
devyni Níu
Níudevyni
dešimt Tíu
Tíudešimt
vienuolika Ellefu
Ellefuvienuolika
dvylika Tólf
Tólfdvylika
trylika Þrettán
Þrettántrylika
keturiolika Fjórtán
Fjórtánketuriolika
penkiolika Fimmtán
Fimmtánpenkiolika
šešiolika Sextán
Sextánšešiolika
septyniolika Sautján
Sautjánseptyniolika
aštuoniolika Átján
Átjánaštuoniolika
devyniolika Nítján
Nítjándevyniolika
dvidešimt Tuttugu
Tuttugudvidešimt
dvidešimt vienas Tuttugu og einn
Tuttugu og einndvidešimt vienas
trisdešimt Þrjátíu
Þrjátíutrisdešimt
keturiasdešimt Fjörutíu
Fjörutíuketuriasdešimt
penkiasdešimt Fimmtíu
Fimmtíupenkiasdešimt
šešiasdešimt Sextíu
Sextíušešiasdešimt
septyniasdešimt Sjötíu
Sjötíuseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt Áttatíu
Áttatíuaštuoniasdešimt
devyniasdešimt Níutíu
Níutíudevyniasdešimt
šimtas Hundrað
Hundraðšimtas
tūkstantis Þúsund
Þúsundtūkstantis
milijonas Ein milljón
Ein milljónmilijonas
keletas Nokkur
Nokkurkeletas