išmokite italų  

Keliaujate į Kiniją?
Išmokite pagrindinius žodžius kinų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių kinų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Kiniją!
 
Mokykitės su mumis italų kalbos!

  • Kaip pasakyti labas ir viso gero itališkai?
  • Kaip Iki?
  • Kaip ačiū ir prašom?
  • Kaip kinų kalba taip ir ne?
  • Kaip itališkai „Mano vardas ...“?
  • Arba tiesiog Aš nekalbu itališkai?
  • Išmokite skaičiuoti nuo vieno iki dešimties! Tikrai pravers!
Mokytis italų kalbos »
 

 
Italų kalbos kursų komplektas:
su % nuolaida
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:
 
          Užsakyti! »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Ciao!
Ciao!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Buon giorno!
Buon giorno!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Buon giorno!
Buon giorno!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Buona sera!
Buona sera!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Buona notte!
Buona notte!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Ciao!
Ciao!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Arrivederci!
Arrivederci!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip Si.
Si.taip
ne No.
No.ne
gal forse
forsegal
gerai Ok.
Ok.gerai
Ačiū! Grazie!
Grazie!Ačiū!
Prašom! Prego! (Di niente)
Prego! (Di niente)Prašom!
Atsiprašau, ... Scusi ...
Scusi ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Mi dispiace.
Mi dispiace.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Ho .../ Non ho ...
Ho .../ Non ho ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Abbiamo .../ Non abbiamo ...
Abbiamo .../ Non abbiamo ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... C'é .../ Non c'è ...
C'é .../ Non c'è ...Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Mi chiamo ...
Mi chiamo ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Sono ...
Sono ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Ho ... anni.
Ho ... anni.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).
Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).
Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Viaggio con ...
Viaggio con ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu itališkai. Non parlo italiano.
Non parlo italiano.Aš nekalbu itališkai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Non capisco.
Non capisco.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Parla ...?
Parla ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Qui qualcuno parla ...?
Qui qualcuno parla ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai inglese
ingleseangliškai
prancūziškai francese
franceseprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Per favore prenda nota.
Per favore prenda nota.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Per favore ripeta.
Per favore ripeta.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Un momento per favore.
Un momento per favore.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis zero
zeronulis
vienas uno
unovienas
du due
duedu
trys tre
tretrys
keturi quattro
quattroketuri
penki cinque
cinquepenki
šeši sei
seišeši
septyni sette
setteseptyni
aštuoni otto
ottoaštuoni
devyni nove
novedevyni
dešimt dieci
diecidešimt
vienuolika undici
undicivienuolika
dvylika dodici
dodicidvylika
trylika tredici
tredicitrylika
keturiolika quattordici
quattordiciketuriolika
penkiolika quindici
quindicipenkiolika
šešiolika sedici
sedicišešiolika
septyniolika diciassette
diciassetteseptyniolika
aštuoniolika diciotto
diciottoaštuoniolika
devyniolika diciannove
diciannovedevyniolika
dvidešimt venti
ventidvidešimt
dvidešimt vienas ventuno
ventunodvidešimt vienas
trisdešimt trenta
trentatrisdešimt
keturiasdešimt quaranta
quarantaketuriasdešimt
penkiasdešimt cinquanta
cinquantapenkiasdešimt
šešiasdešimt sessanta
sessantašešiasdešimt
septyniasdešimt settanta
settantaseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt ottanta
ottantaaštuoniasdešimt
devyniasdešimt novanta
novantadevyniasdešimt
šimtas cento
centošimtas
tūkstantis mille
milletūkstantis
milijonas un milione
un milionemilijonas
keletas un pó
un pókeletas
 

 

 
Nemokama italų kalbos kurso demo versija
 
Pradžia:
Išmokite 50 pagrindinių
žodžių 70-dešimčia kalbų!

 
  Svarbūs žodžiai afrikanų kalba
  Svarbūs žodžiai albanų kalba
  Svarbūs žodžiai amerikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai amharų kalba
  Svarbūs žodžiai anglų kalba
  Svarbūs žodžiai arabų kalba
  Svarbūs žodžiai armėnų kalba
  Svarbūs žodžiai azerbaidžaniečių kalba
  Svarbūs žodžiai baltarusių kalba
  Svarbūs žodžiai baskų kalba
  Svarbūs žodžiai bengalų kalba
  Svarbūs žodžiai bosnių kalba
  Svarbūs žodžiai brazilų kalba
  Svarbūs žodžiai bulgarų kalba
  Svarbūs žodžiai čekų kalba
  Svarbūs žodžiai danų kalba
  Svarbūs žodžiai dari kalba
  Svarbūs žodžiai egipto arabų kalba
  Svarbūs žodžiai estų kalba
  Svarbūs žodžiai graikų kalba
  Svarbūs žodžiai gruzinų kalba
  Svarbūs žodžiai hebrajų kalba
  Svarbūs žodžiai hindi kalba
  Svarbūs žodžiai indoneziečių kalba
  Svarbūs žodžiai islandų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai japonų kalba
  Svarbūs žodžiai jordano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai kantono kinų kalba
  Svarbūs žodžiai katalonų kalba
  Svarbūs žodžiai kazachų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kirgizų kalba
  Svarbūs žodžiai korėjiečių kalba
  Svarbūs žodžiai kroatų kalba
  Svarbūs žodžiai kurdų kalba
  Svarbūs žodžiai latvių kalba
  Svarbūs žodžiai lenkų kalba
  Svarbūs žodžiai libano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai makedonų kalba
  Svarbūs žodžiai malagasių kalba
  Svarbūs žodžiai malajų kalba
  Svarbūs žodžiai maljorkiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maltiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maroko arabų kalba
  Svarbūs žodžiai meksikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai mongolų kalba
  Svarbūs žodžiai nepalų kalba
  Svarbūs žodžiai ngalų kalba
  Svarbūs žodžiai norvegų kalba
  Svarbūs žodžiai nyderlandų kalba
  Svarbūs žodžiai pandžabų kalba
  Svarbūs žodžiai persų kalba
  Svarbūs žodžiai portugalų kalba
  Svarbūs žodžiai prancūzų kalba
  Svarbūs žodžiai puštūnų kalba
  Svarbūs žodžiai rumunų kalba
  Svarbūs žodžiai rusų kalba
  Svarbūs žodžiai serbų kalba
  Svarbūs žodžiai sinhalų kalba
  Svarbūs žodžiai sirijos arabų kalba
  Svarbūs žodžiai slovakų kalba
  Svarbūs žodžiai slovėnų kalba
  Svarbūs žodžiai suahilių kalba
  Svarbūs žodžiai suomių kalba
  Svarbūs žodžiai švedų kalba
  Svarbūs žodžiai tagalų kalba
  Svarbūs žodžiai tajų kalba
  Svarbūs žodžiai tamilų kalba
  Svarbūs žodžiai tuniso arabų kalba
  Svarbūs žodžiai turkų kalba
  Svarbūs žodžiai ukrainiečių kalba
  Svarbūs žodžiai urdu kalba
  Svarbūs žodžiai uzbekų kalba
  Svarbūs žodžiai vengrų kalba
  Svarbūs žodžiai vietnamiečių kalba
  Svarbūs žodžiai vokiečių kalba
  Svarbūs žodžiai volofų kalba