išmokite italų  

Keliaujate į Kiniją?
Išmokite pagrindinius žodžius kinų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių kinų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Kiniją!
 
Mokykitės su mumis italų kalbos!

„Išmokite italų kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis italų kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
Ciao!Labas!
Buon giorno!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Buon giorno!Laba diena! (vns./ dgs.)
Buona sera!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Buona notte!Labanakt! (vns./ dgs.)
Ciao!Viso! (fam.)
Arrivederci!Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 
Si.taip
No.ne
forsegal
Ok.gerai
Grazie!Ačiū!
Prego! (Di niente)Prašom!
Scusi ...Atsiprašau, ...
Mi dispiace.Aš apgailestauju.
Ho .../ Non ho ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Abbiamo .../ Non abbiamo ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
C'é .../ Non c'è ...Yra .../ Nėra ....
 

Kaip prisistatyti?

 
Mi chiamo ...Aš esu .../ Mano vardas …
Sono ...Aš esu ...
Ho ... anni.Man ... metų/metai.
Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Viaggio con ...Aš keliauju su ...
 

Bendravimas

 
Non parlo italiano.Aš nekalbu itališkai.
Non capisco.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Parla ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Qui qualcuno parla ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
ingleseangliškai
franceseprancūziškai
Per favore prenda nota.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Per favore ripeta.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Un momento per favore.Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 
zeronulis
unovienas
duedu
tretrys
quattroketuri
cinquepenki
seišeši
setteseptyni
ottoaštuoni
novedevyni
diecidešimt
undicivienuolika
dodicidvylika
tredicitrylika
quattordiciketuriolika
quindicipenkiolika
sedicišešiolika
diciassetteseptyniolika
diciottoaštuoniolika
diciannovedevyniolika
ventidvidešimt
ventunodvidešimt vienas
trentatrisdešimt
quarantaketuriasdešimt
cinquantapenkiasdešimt
sessantašešiasdešimt
settantaseptyniasdešimt
ottantaaštuoniasdešimt
novantadevyniasdešimt
centošimtas
milletūkstantis
un milionemilijonas
un pókeletas
 

 

Nemokama italų kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.