išmokite italų  

Keliaujate į Kiniją?
Išmokite pagrindinius žodžius kinų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių kinų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Kiniją!
 
Mokykitės su mumis italų kalbos!

Mokytis italų kalbos »
 

 
Italų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Ciao!
Ciao!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Buon giorno!
Buon giorno!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Buon giorno!
Buon giorno!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Buona sera!
Buona sera!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Buona notte!
Buona notte!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Ciao!
Ciao!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Arrivederci!
Arrivederci!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip Si.
Si.taip
ne No.
No.ne
gal forse
forsegal
gerai Ok.
Ok.gerai
Ačiū! Grazie!
Grazie!Ačiū!
Prašom! Prego! (Di niente)
Prego! (Di niente)Prašom!
Atsiprašau, ... Scusi ...
Scusi ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Mi dispiace.
Mi dispiace.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Ho .../ Non ho ...
Ho .../ Non ho ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Abbiamo .../ Non abbiamo ...
Abbiamo .../ Non abbiamo ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... C'é .../ Non c'è ...
C'é .../ Non c'è ...Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Mi chiamo ...
Mi chiamo ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Sono ...
Sono ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Ho ... anni.
Ho ... anni.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).
Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).
Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Viaggio con ...
Viaggio con ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu itališkai. Non parlo italiano.
Non parlo italiano.Aš nekalbu itališkai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Non capisco.
Non capisco.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Parla ...?
Parla ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Qui qualcuno parla ...?
Qui qualcuno parla ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai inglese
ingleseangliškai
prancūziškai francese
franceseprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Per favore prenda nota.
Per favore prenda nota.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Per favore ripeta.
Per favore ripeta.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Un momento per favore.
Un momento per favore.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis zero
zeronulis
vienas uno
unovienas
du due
duedu
trys tre
tretrys
keturi quattro
quattroketuri
penki cinque
cinquepenki
šeši sei
seišeši
septyni sette
setteseptyni
aštuoni otto
ottoaštuoni
devyni nove
novedevyni
dešimt dieci
diecidešimt
vienuolika undici
undicivienuolika
dvylika dodici
dodicidvylika
trylika tredici
tredicitrylika
keturiolika quattordici
quattordiciketuriolika
penkiolika quindici
quindicipenkiolika
šešiolika sedici
sedicišešiolika
septyniolika diciassette
diciassetteseptyniolika
aštuoniolika diciotto
diciottoaštuoniolika
devyniolika diciannove
diciannovedevyniolika
dvidešimt venti
ventidvidešimt
dvidešimt vienas ventuno
ventunodvidešimt vienas
trisdešimt trenta
trentatrisdešimt
keturiasdešimt quaranta
quarantaketuriasdešimt
penkiasdešimt cinquanta
cinquantapenkiasdešimt
šešiasdešimt sessanta
sessantašešiasdešimt
septyniasdešimt settanta
settantaseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt ottanta
ottantaaštuoniasdešimt
devyniasdešimt novanta
novantadevyniasdešimt
šimtas cento
centošimtas
tūkstantis mille
milletūkstantis
milijonas un milione
un milionemilijonas
keletas un pó
un pókeletas