išmokite katalonų  

Keliaujate į Andorą/ Ispaniją?
Išmokite pagrindinius žodžius katalonų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių katalonų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Andorą/ Ispaniją!
 
Mokykitės su mumis katalonų kalbos!

Mokytis katalonų kalbos »
 

 
Katalonų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Hola!
Hola!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Bon dia!
Bon dia!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Bon dia!
Bon dia!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Bona tarda!
Bona tarda!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Bona nit!
Bona nit!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Adéu!
Adéu!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) A reveure!
A reveure!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip sí
taip
ne no
none
gal potser
potsergal
gerai d'acord
d'acordgerai
Ačiū! Gràcies!
Gràcies!Ačiū!
Prašom! Si us plau!
Si us plau!Prašom!
Atsiprašau, ... Perdó ...
Perdó ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Em sap greu.
Em sap greu.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Tinc .../ No tinc cap ...
Tinc .../ No tinc cap ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Tenim .../ No tenim cap ...
Tenim .../ No tenim cap ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Hi ha .../ No hi ha cap ...
Hi ha .../ No hi ha cap ...Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Em dic ...
Em dic ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Sóc ...
Sóc ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Tinc ... anys.
Tinc ... anys.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Estic casat./ No estic casat.
Estic casat./ No estic casat.Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Viatjo sol./ No viatjo sol.
Viatjo sol./ No viatjo sol.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Viatjo amb ...
Viatjo amb ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu kataloniškai. No parlo català.
No parlo català.Aš nekalbu kataloniškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) No ho entenc.
No ho entenc.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Parla ...?
Parla ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Algú parla ...?
Algú parla ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai  anglès
anglèsangliškai
prancūziškai  francès
francèsprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Si us plau, escrigui-ho.
Si us plau, escrigui-ho.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Si us plau, repeteixi-ho.
Si us plau, repeteixi-ho.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Un moment, si us plau.
Un moment, si us plau.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis zero
zeronulis
vienas un
unvienas
du dos
dosdu
trys tres
trestrys
keturi quatre
quatreketuri
penki cinc
cincpenki
šeši sis
sisšeši
septyni set
setseptyni
aštuoni vuit
vuitaštuoni
devyni nou
noudevyni
dešimt deu
deudešimt
vienuolika onze
onzevienuolika
dvylika dotze
dotzedvylika
trylika tretze
tretzetrylika
keturiolika catorze
catorzeketuriolika
penkiolika quinze
quinzepenkiolika
šešiolika setze
setzešešiolika
septyniolika disset
dissetseptyniolika
aštuoniolika divuit
divuitaštuoniolika
devyniolika dinou
dinoudevyniolika
dvidešimt vint
vintdvidešimt
dvidešimt vienas vint-i-un
vint-i-undvidešimt vienas
trisdešimt trenta
trentatrisdešimt
keturiasdešimt quaranta
quarantaketuriasdešimt
penkiasdešimt cinquanta
cinquantapenkiasdešimt
šešiasdešimt seixanta
seixantašešiasdešimt
septyniasdešimt setanta
setantaseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt vuitanta
vuitantaaštuoniasdešimt
devyniasdešimt noranta
norantadevyniasdešimt
šimtas cent
centšimtas
tūkstantis mil
miltūkstantis
milijonas un milió
un miliómilijonas
keletas un parell
un parellkeletas