išmokite korėjiečių  

Keliaujate į Pietų Korėją?
Išmokite pagrindinius žodžius korėjiečių kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių korėjiečių kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Pietų Korėją!
 
Mokykitės su mumis korėjiečių kalbos!

„Išmokite korėjiečių kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis korėjiečių kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Labas!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Labas rytas! (vns./ dgs.)
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Laba diena! (vns./ dgs.)
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Labas vakaras! (vns./ dgs.)
안녕히 주무세요!
An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
Labanakt! (vns./ dgs.)
안녕!
잘 가!
An-nyeong!
Jal-ga!
Viso! (fam.)
또 만나요!
Tto man-na-yo!
Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 


ne
ye
taip
아니요
a-ni-yo
ne
아마도
a-ma-do
gal
좋아요.
Jo-a-yo.
gerai
감사합니다
고맙습니다!
Gam-sa-ham-ni-da!
Go-map-seum-ni-da!
Ačiū!
천만에요!
Cheon-ma-ne-yo!
Prašom! (Nėra už ką)
실례합니다,...
Sil-lye-ham-ni-da, ...
Atsiprašau, ...
죄송합니다.
미안합니다.
Joe-song-ham-ni-da.
Mi-an-ham-ni-da.
Aš apgailestauju.
저는 ...이/ 가 있습니다. (저는 ...이/ 가 없습니다)
Jeo-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (Jeo-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Aš (ne)turiu ...
우리는 ...이/ 가 있습니다. (우리는 ...이/ 가 없습니다.)
U-ri-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (U-ri-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Mes (ne)turime ...
...이/ 가 있습니다. (...이/ 가 없습니다.)
... i/ ga it-seum-ni-da. (... i/ ga eop-seum-ni-da.)
...yra (nėra).
 

Kaip prisistatyti?

 
저는 ...라고 합니다.
Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
Aš esu .../ Mano vardas …
저는 ...에서 왔습니다.
Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
Aš esu ...
저는 ...살입니다.
Jeo-neun ... sal im-ni-da.
Man ... metų/metai.
저는 결혼했습니다. (저는 미혼입니다.)
Jeo-neun gyeo-ron-haet-seum-ni-da. (Jeo-neun mi-ho-nim-ni-da.)
Aš (ne)vedęs (v.)/ Aš ištekėjus (netekėjus) (m.)
저는 혼자서 여행하고 있습니다. (저는 혼자서 여행하고 있는 것이 아닙니다.)
Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da. (Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-neun geo-si a-nim-ni-da.)
Aš keliauju (ne)vienas (v.)/ Aš keliauju (ne) viena (m.).
저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.
Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
Aš keliauju su ...
 

Bendravimas

 
저는 한국어를 할 줄 모릅니다.
Jeo-neun han-gu-geo-reul hal jul mo-reum-ni-da.
Aš nekalbu korėjietiškai.
그것을 저는 이해하지 못했습니다.
Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
Aš nesuprantu. (v./ m.)
...로 말할 수 있습니까?
... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Ar kalbate ...? (v./ m.)
여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
여기 누군가 영어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga yeong-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Ar kas nors čia kalba angliškai?
여기 누군가 프랑스어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga peu-rang-seu-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Ar kas nors čia kalba prancūziškai?
그것을 적어 주세요.
Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
그것을 다시 반복해 주세요.
Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
Pakartokite prašau. (v./ m.)
잠시만 기다리세요.
Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 

Yeong
nulis
일 (하나)
Il (Ha-na)
vienas
이 (둘)
I (Dul)
du
삼 (셋)
Sam (Set)
trys
사 (넷)
Sa (Net)
keturi
오 (다섯)
O (Da-seot)
penki
육 (여섯)
Yuk (Yeo-seot)
šeši
칠 (일곱)
Chil (Il-gop)
septyni
팔 (여덟)
Pal (Yeo-deol)
aštuoni
구 (아홉)
Gu (A-hop)
devyni
십 (열)
Sip (Yeol)
dešimt
십일 (열하나)
Si- bil (Yeol-ha-na)
vienuolika
십이 (열둘)
Si-bi (Yeol-dul)
dvylika
십삼 (열셋)
Sip-sam (Yeol-set)
trylika
십사 (열넷)
Sip-sa (Yeol-net)
keturiolika
십오 (열다섯)
Si-bo (Yeol-da-seot)
penkiolika
십육 (열여섯)
Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
šešiolika
십칠 (열일곱)
Sip-chil (Yeo-ril-gop)
septyniolika
십팔 (열여덟)
Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
aštuoniolika
십구 (열아홉)
Sip-gu (Yeol-a-hop)
devyniolika
이십 (스물)
I-sip (Seu-mul)
dvidešimt
이십일 (스물하나)
I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
dvidešimt vienas
삼십 (서른)
Sam-sip (Seo-reun)
trisdešimt
사십 (마흔)
Sa-sip (Ma-heun)
keturiasdešimt
오십 (쉰)
O-sip (Swin)
penkiasdešimt
육십 (예순)
Yuk-sip (Ye-sun)
šešiasdešimt
칠십 (일흔)
Chil-sip (I-reun)
septyniasdešimt
팔십 (여든)
Pal-sip (Yeo-deun)
aštuoniasdešimt
구십 (아흔)
Gu-sip (A-heun)
devyniasdešimt

Baek
šimtas

Cheon
tūkstantis
백만
Baek-man
milijonas

Myeot
keletas
 

 

Nemokama korėjiečių kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.