išmokite lenkų  

Keliaujate į Lenkiją?
Išmokite pagrindinius žodžius lenkų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių lenkų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Lenkiją!
 
Mokykitės su mumis lenkų kalbos!

  • Kaip pasakyti labas ir viso gero lenkiškai?
  • Kaip Iki?
  • Kaip ačiū ir prašom?
  • Kaip lenkų kalba taip ir ne?
  • Kaip lenkiškai „Mano vardas ...“?
  • Arba tiesiog Aš nekalbu lenkiškai?
  • Išmokite skaičiuoti nuo vieno iki dešimties! Tikrai pravers!
Mokytis lenkų kalbos »
 

 
Lenkų kalbos kursų komplektas:
su % nuolaida
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:
 
          Užsakyti! »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Cześć!
Cześć!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Dzień dobry!
Dzień dobry!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Dzień dobry!
Dzień dobry!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Dobry wieczór!
Dobry wieczór!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Dobranoc!
Dobranoc!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Cześć!
Cześć!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Do widzenia!
Do widzenia!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip tak
taktaip
ne nie
niene
gal może
możegal
gerai w porządku / dobrze
w porządku
dobrze
gerai
Ačiū! Dziękuję!
Dziękuję!Ačiū!
Prašom! Proszę!
Proszę!Prašom!
Atsiprašau, ... Przepraszam,...
Przepraszam,...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Bardzo mi przykro.
Bardzo mi przykro.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Mam ... / Nie mam ...
Mam ...
Nie mam ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Mamy ... / Nie mamy ...
Mamy ...
Nie mamy ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Jest ... / Nie ma ...
Jest ...
Nie ma ...
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Nazywam się...
Nazywam się...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Pochodzę...
Pochodzę...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Mam ... lat.
Mam ... lat.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Jestem żonaty. (m) / Nie jestem żonaty. (m) / Jestem zamężna. (f) / Nie jestem zamężna. (f)
Jestem żonaty. (m)
Nie jestem żonaty. (m)
Jestem zamężna. (f)
Nie jestem zamężna. (f)
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Podróżuję sam. (m) / Nie podróżuję sam. (m) / Podróżuję sama. (f) / Nie podróżuję sama. (f)
Podróżuję sam. (m)
Nie podróżuję sam. (m)
Podróżuję sama. (f)
Nie podróżuję sama. (f)
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Podróżuję z ...
Podróżuję z ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu lenkiškai. Nie mówię po polsku.
Nie mówię po polsku.Aš nekalbu lenkiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Nie rozumiem tego.
Nie rozumiem tego.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate lenkiškai? Czy mówi pan po polsku? (m) / Czy mówi pani po polsku? (f) / Czy mówią państwo po polsku (pl)
Czy mówi pan po polsku? (m)
Czy mówi pani po polsku? (f)
Czy mówią państwo po polsku (pl)
Ar kalbate lenkiškai?
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Czy ktoś tu mówi ...?
Czy ktoś tu mówi ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai po angielsku
po angielskuangliškai
prancūziškai po francusku
po francuskuprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Proszę zapisać.
Proszę zapisać.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Proszę to powtórzyć.
Proszę to powtórzyć.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Chwila. / Proszę chwilę poczekać.
Chwila.
Proszę chwilę poczekać.
Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis zero
zeronulis
vienas jeden
jedenvienas
du dwa
dwadu
trys trzy
trzytrys
keturi cztery
czteryketuri
penki pięć
pięćpenki
šeši sześć
sześćšeši
septyni siedem
siedemseptyni
aštuoni osiem
osiemaštuoni
devyni dziewięć
dziewięćdevyni
dešimt dziesięć
dziesięćdešimt
vienuolika jedenaście
jedenaścievienuolika
dvylika dwanaście
dwanaściedvylika
trylika trzynaście
trzynaścietrylika
keturiolika czternaście
czternaścieketuriolika
penkiolika piętnaście
piętnaściepenkiolika
šešiolika szesnaście
szesnaściešešiolika
septyniolika siedemnaście
siedemnaścieseptyniolika
aštuoniolika osiemnaście
osiemnaścieaštuoniolika
devyniolika dziewiętnaście
dziewiętnaściedevyniolika
dvidešimt dwadzieścia
dwadzieściadvidešimt
dvidešimt vienas dwadzieścia jeden
dwadzieścia jedendvidešimt vienas
trisdešimt trzydzieści
trzydzieścitrisdešimt
keturiasdešimt czterdzieści
czterdzieściketuriasdešimt
penkiasdešimt pięćdziesiąt
pięćdziesiątpenkiasdešimt
šešiasdešimt sześćdziesiąt
sześćdziesiątšešiasdešimt
septyniasdešimt siedemdziesiąt
siedemdziesiątseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt osiemdziesiąt
osiemdziesiątaštuoniasdešimt
devyniasdešimt dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiątdevyniasdešimt
šimtas sto
stošimtas
tūkstantis tysiąc
tysiąctūkstantis
milijonas milion
milionmilijonas
keletas kilka / parę
kilka
parę
keletas
 

 

 
Nemokama lenkų kalbos kurso demo versija
 
Pradžia:
Išmokite 50 pagrindinių
žodžių 70-dešimčia kalbų!

 
  Svarbūs žodžiai afrikanų kalba
  Svarbūs žodžiai albanų kalba
  Svarbūs žodžiai amerikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai amharų kalba
  Svarbūs žodžiai anglų kalba
  Svarbūs žodžiai arabų kalba
  Svarbūs žodžiai armėnų kalba
  Svarbūs žodžiai azerbaidžaniečių kalba
  Svarbūs žodžiai baltarusių kalba
  Svarbūs žodžiai baskų kalba
  Svarbūs žodžiai bengalų kalba
  Svarbūs žodžiai bosnių kalba
  Svarbūs žodžiai brazilų kalba
  Svarbūs žodžiai bulgarų kalba
  Svarbūs žodžiai čekų kalba
  Svarbūs žodžiai danų kalba
  Svarbūs žodžiai dari kalba
  Svarbūs žodžiai egipto arabų kalba
  Svarbūs žodžiai estų kalba
  Svarbūs žodžiai graikų kalba
  Svarbūs žodžiai gruzinų kalba
  Svarbūs žodžiai hebrajų kalba
  Svarbūs žodžiai hindi kalba
  Svarbūs žodžiai indoneziečių kalba
  Svarbūs žodžiai islandų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai japonų kalba
  Svarbūs žodžiai jordano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai kantono kinų kalba
  Svarbūs žodžiai katalonų kalba
  Svarbūs žodžiai kazachų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kirgizų kalba
  Svarbūs žodžiai korėjiečių kalba
  Svarbūs žodžiai kroatų kalba
  Svarbūs žodžiai kurdų kalba
  Svarbūs žodžiai latvių kalba
  Svarbūs žodžiai lenkų kalba
  Svarbūs žodžiai libano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai makedonų kalba
  Svarbūs žodžiai malagasių kalba
  Svarbūs žodžiai malajų kalba
  Svarbūs žodžiai maljorkiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maltiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maroko arabų kalba
  Svarbūs žodžiai meksikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai mongolų kalba
  Svarbūs žodžiai nepalų kalba
  Svarbūs žodžiai ngalų kalba
  Svarbūs žodžiai norvegų kalba
  Svarbūs žodžiai nyderlandų kalba
  Svarbūs žodžiai pandžabų kalba
  Svarbūs žodžiai persų kalba
  Svarbūs žodžiai portugalų kalba
  Svarbūs žodžiai prancūzų kalba
  Svarbūs žodžiai puštūnų kalba
  Svarbūs žodžiai rumunų kalba
  Svarbūs žodžiai rusų kalba
  Svarbūs žodžiai serbų kalba
  Svarbūs žodžiai sinhalų kalba
  Svarbūs žodžiai sirijos arabų kalba
  Svarbūs žodžiai slovakų kalba
  Svarbūs žodžiai slovėnų kalba
  Svarbūs žodžiai suahilių kalba
  Svarbūs žodžiai suomių kalba
  Svarbūs žodžiai švedų kalba
  Svarbūs žodžiai tagalų kalba
  Svarbūs žodžiai tajų kalba
  Svarbūs žodžiai tamilų kalba
  Svarbūs žodžiai tuniso arabų kalba
  Svarbūs žodžiai turkų kalba
  Svarbūs žodžiai ukrainiečių kalba
  Svarbūs žodžiai urdu kalba
  Svarbūs žodžiai uzbekų kalba
  Svarbūs žodžiai vengrų kalba
  Svarbūs žodžiai vietnamiečių kalba
  Svarbūs žodžiai vokiečių kalba
  Svarbūs žodžiai volofų kalba