išmokite lenkų  

Keliaujate į Lenkiją?
Išmokite pagrindinius žodžius lenkų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių lenkų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Lenkiją!
 
Mokykitės su mumis lenkų kalbos!

Mokytis lenkų kalbos »
 

 
Lenkų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Cześć!
Cześć!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Dzień dobry!
Dzień dobry!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Dzień dobry!
Dzień dobry!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Dobry wieczór!
Dobry wieczór!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Dobranoc!
Dobranoc!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Cześć!
Cześć!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Do widzenia!
Do widzenia!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip tak
taktaip
ne nie
niene
gal może
możegal
gerai w porządku / dobrze
w porządku
dobrze
gerai
Ačiū! Dziękuję!
Dziękuję!Ačiū!
Prašom! Proszę!
Proszę!Prašom!
Atsiprašau, ... Przepraszam,...
Przepraszam,...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Bardzo mi przykro.
Bardzo mi przykro.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Mam ... / Nie mam ...
Mam ...
Nie mam ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Mamy ... / Nie mamy ...
Mamy ...
Nie mamy ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Jest ... / Nie ma ...
Jest ...
Nie ma ...
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Nazywam się...
Nazywam się...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Pochodzę...
Pochodzę...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Mam ... lat.
Mam ... lat.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Jestem żonaty. (m) / Nie jestem żonaty. (m) / Jestem zamężna. (f) / Nie jestem zamężna. (f)
Jestem żonaty. (m)
Nie jestem żonaty. (m)
Jestem zamężna. (f)
Nie jestem zamężna. (f)
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Podróżuję sam. (m) / Nie podróżuję sam. (m) / Podróżuję sama. (f) / Nie podróżuję sama. (f)
Podróżuję sam. (m)
Nie podróżuję sam. (m)
Podróżuję sama. (f)
Nie podróżuję sama. (f)
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Podróżuję z ...
Podróżuję z ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu lenkiškai. Nie mówię po polsku.
Nie mówię po polsku.Aš nekalbu lenkiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Nie rozumiem tego.
Nie rozumiem tego.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate lenkiškai? Czy mówi pan po polsku? (m) / Czy mówi pani po polsku? (f) / Czy mówią państwo po polsku (pl)
Czy mówi pan po polsku? (m)
Czy mówi pani po polsku? (f)
Czy mówią państwo po polsku (pl)
Ar kalbate lenkiškai?
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Czy ktoś tu mówi ...?
Czy ktoś tu mówi ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai po angielsku
po angielskuangliškai
prancūziškai po francusku
po francuskuprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Proszę zapisać.
Proszę zapisać.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Proszę to powtórzyć.
Proszę to powtórzyć.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Chwila. / Proszę chwilę poczekać.
Chwila.
Proszę chwilę poczekać.
Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis zero
zeronulis
vienas jeden
jedenvienas
du dwa
dwadu
trys trzy
trzytrys
keturi cztery
czteryketuri
penki pięć
pięćpenki
šeši sześć
sześćšeši
septyni siedem
siedemseptyni
aštuoni osiem
osiemaštuoni
devyni dziewięć
dziewięćdevyni
dešimt dziesięć
dziesięćdešimt
vienuolika jedenaście
jedenaścievienuolika
dvylika dwanaście
dwanaściedvylika
trylika trzynaście
trzynaścietrylika
keturiolika czternaście
czternaścieketuriolika
penkiolika piętnaście
piętnaściepenkiolika
šešiolika szesnaście
szesnaściešešiolika
septyniolika siedemnaście
siedemnaścieseptyniolika
aštuoniolika osiemnaście
osiemnaścieaštuoniolika
devyniolika dziewiętnaście
dziewiętnaściedevyniolika
dvidešimt dwadzieścia
dwadzieściadvidešimt
dvidešimt vienas dwadzieścia jeden
dwadzieścia jedendvidešimt vienas
trisdešimt trzydzieści
trzydzieścitrisdešimt
keturiasdešimt czterdzieści
czterdzieściketuriasdešimt
penkiasdešimt pięćdziesiąt
pięćdziesiątpenkiasdešimt
šešiasdešimt sześćdziesiąt
sześćdziesiątšešiasdešimt
septyniasdešimt siedemdziesiąt
siedemdziesiątseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt osiemdziesiąt
osiemdziesiątaštuoniasdešimt
devyniasdešimt dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiątdevyniasdešimt
šimtas sto
stošimtas
tūkstantis tysiąc
tysiąctūkstantis
milijonas milion
milionmilijonas
keletas kilka / parę
kilka
parę
keletas