išmokite malagasių  

Keliaujate į Madagaskarą?
Išmokite pagrindinius žodžius malagasių kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių malagasių kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Madagaskarą!
 
Mokykitės su mumis malagasių kalbos!

Mokytis malagasių kalbos »
 

 
Malagasių kalbos kursas:
% nuolaida
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:
 
        Užsakyti »        

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Manao ahoana! / Salama! / Akory! / Miarahaba!
Manao ahoana!
Salama!
Akory!
Miarahaba!
Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Manao ahoana!
Manao ahoana!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Manao ahoana!
Manao ahoana!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Manao ahoana!
Manao ahoana!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Tafandria mandry!
Tafandria mandry!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Veloma!
Veloma!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Veloma tompoko!
Veloma tompoko!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip eny
enytaip
ne tsia
tsiane
gal angamba
angambagal
gerai OK
OKgerai
Ačiū! Misaotra!
Misaotra!Ačiū!
Prašom! Tsisy fisaorana!
Tsisy fisaorana!Prašom!
Atsiprašau, ... Manao azafady,...
Manao azafady,...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Miala tsiny.
Miala tsiny.Aš apgailestauju.
Aš (ne)turiu ... (Tsy) manana ... aho. / (Tsy) manana ... za.
(Tsy) manana ... aho.
(Tsy) manana ... za.
Aš (ne)turiu ...
Mes (ne)turime ... (Tsy) manana ... izahay.
(Tsy) manana ... izahay.Mes (ne)turime ...
...yra (nėra). (Tsy) misy ...
(Tsy) misy ......yra (nėra).

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … ... no anarako.
... no anarako.Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Avy any ... aho. / Avy any ... za.
Avy any ... aho.
Avy any ... za.
Aš esu ...
Man ... metų/metai. ... taona aho. / ... taona za.
... taona aho.
... taona za.
Man ... metų/metai.
Aš (ne)vedęs (v.)/ Aš ištekėjus (netekėjus) (m.) Manambady aho. (Tsy) manambady aho.
Manambady aho. (Tsy) manambady aho.Aš (ne)vedęs (v.)/ Aš ištekėjus (netekėjus) (m.)
Aš keliauju (ne)vienas (v.)/ Aš keliauju (ne) viena (m.). Mivoaiazy irery aho /Mivoaiazy irery za. (Tsy mivoaiazy irery aho /(Tsy mivoaiazy irery za).
Mivoaiazy irery aho /Mivoaiazy irery za. (Tsy mivoaiazy irery aho /(Tsy mivoaiazy irery za).Aš keliauju (ne)vienas (v.)/ Aš keliauju (ne) viena (m.).
Aš keliauju su ... Mivoiazy miaraka amin'i ... aho. / Mivoiazy miaraka amin'i ... za.
Mivoiazy miaraka amin'i ... aho.
Mivoiazy miaraka amin'i ... za.
Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu malagasiškai. Tsy miteny gasy aho. / Tsy miteny gasy za.
Tsy miteny gasy aho.
Tsy miteny gasy za.
Aš nekalbu malagasiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Tsy azoko izany.
Tsy azoko izany.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Miteny ... ve ianao?
Miteny ... ve ianao?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Misy miteny ... ve ianareo?
Misy miteny ... ve ianareo?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai Anglisy
Anglisyangliškai
prancūziškai Frantsay
Frantsayprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Mba soraty amin'ny teny ... ity azafady.
Mba soraty amin'ny teny ... ity azafady.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Mba avereno kely azafady.
Mba avereno kely azafady.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Miandrasa vetivety azafady
Miandrasa vetivety azafadyPrašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis aotra
aotranulis
vienas iray
irayvienas
du roa
roadu
trys telo
telotrys
keturi efatra
efatraketuri
penki dimy
dimypenki
šeši enina
eninašeši
septyni fito
fitoseptyni
aštuoni valo
valoaštuoni
devyni sivy
sivydevyni
dešimt folo
folodešimt
vienuolika iraika ambin'ny folo
iraika ambin'ny folovienuolika
dvylika roa ambin'ny folo
roa ambin'ny folodvylika
trylika telo ambin'ny folo
telo ambin'ny folotrylika
keturiolika efatra ambin'ny folo
efatra ambin'ny foloketuriolika
penkiolika dimy ambin'ny folo
dimy ambin'ny folopenkiolika
šešiolika enina ambin'ny folo
enina ambin'ny fološešiolika
septyniolika fito ambin'ny folo
fito ambin'ny foloseptyniolika
aštuoniolika valo ambin'ny folo
valo ambin'ny foloaštuoniolika
devyniolika sivy ambin'ny folo
sivy ambin'ny folodevyniolika
dvidešimt roapolo
roapolodvidešimt
dvidešimt vienas iraika amby roapolo
iraika amby roapolodvidešimt vienas
trisdešimt telopolo
telopolotrisdešimt
keturiasdešimt efapolo
efapoloketuriasdešimt
penkiasdešimt dimampolo
dimampolopenkiasdešimt
šešiasdešimt enimpolo
enimpološešiasdešimt
septyniasdešimt fitopolo
fitopoloseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt valopolo
valopoloaštuoniasdešimt
devyniasdešimt sivifolo
sivifolodevyniasdešimt
šimtas zato
zatošimtas
tūkstantis arivo
arivotūkstantis
milijonas iray tapitrisa
iray tapitrisamilijonas
keletas vitsivitsy
vitsivitsykeletas