išmokite malajų  

Keliaujate į Malaiziją?
Išmokite pagrindinius žodžius malajų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių malajų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Malaiziją!
 
Mokykitės su mumis malajų kalbos!

Mokytis malajų kalbos »
 

 
Malajų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Halo!
Halo!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Selamat pagi!
Selamat pagi!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Selamat siang!
Selamat siang!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Selamat petang!
Selamat petang!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Selamat malam!
Selamat malam!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Selamat tinggal!
Selamat tinggal!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Selamat tinggal!
Selamat tinggal!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip ya
yataip
ne tidak
tidakne
gal mungkin
mungkingal
gerai o.k., baiklah
o.k., baiklahgerai
Ačiū! Terima kasih!
Terima kasih!Ačiū!
Prašom! Sama-sama!
Sama-sama!Prašom!
Atsiprašau, ... Maaf, ...
Maaf, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Maafkan saya.
Maafkan saya.Aš apgailestauju.
Aš (ne)turiu ... Saya (tidak) ada ...
Saya (tidak) ada ...Aš (ne)turiu ...
Mes (ne)turime ... Kami (tidak) ada ...
Kami (tidak) ada ...Mes (ne)turime ...
...yra (nėra). (Tidak) ada ...
(Tidak) ada ......yra (nėra).

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Nama saya ...
Nama saya ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Saya datang ...
Saya datang ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Umur saya ialah ... tahun.
Umur saya ialah ... tahun.Man ... metų/metai.
Aš (ne)vedęs (v.)/ Aš ištekėjus (netekėjus) (m.) Saya sudah (belum) berkahwin.
Saya sudah (belum) berkahwin.Aš (ne)vedęs (v.)/ Aš ištekėjus (netekėjus) (m.)
Aš keliauju (ne)vienas (v.)/ Aš keliauju (ne) viena (m.). Saya (tidak) berlancong sendiri.
Saya (tidak) berlancong sendiri.Aš keliauju (ne)vienas (v.)/ Aš keliauju (ne) viena (m.).
Aš keliauju su ... Saya berlancong dengan ...
Saya berlancong dengan ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu malajietiškai. Saya tidak boleh cakap bahasa melayu.
Saya tidak boleh cakap bahasa melayu.Aš nekalbu malajietiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Saya tidak faham.
Saya tidak faham.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Kamu boleh cakap ... ?
Kamu boleh cakap ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Adakah seseorang di sini yang cakap ... ?
Adakah seseorang di sini yang cakap ... ?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai  bahasa Inggeris
bahasa Inggerisangliškai
prancūziškai  bahasa Perancis
bahasa Perancisprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Tolong mencatatkannya.
Tolong mencatatkannya.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Tolong mengulanginya.
Tolong mengulanginya.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Sekejap.
Sekejap.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis kosong
kosongnulis
vienas satu
satuvienas
du dua
duadu
trys tiga
tigatrys
keturi empat
empatketuri
penki lima
limapenki
šeši enam
enamšeši
septyni tujuh
tujuhseptyni
aštuoni lapan
lapanaštuoni
devyni sembilan
sembilandevyni
dešimt sepuluh
sepuluhdešimt
vienuolika sebelas
sebelasvienuolika
dvylika dua belas
dua belasdvylika
trylika tiga belas
tiga belastrylika
keturiolika empat belas
empat belasketuriolika
penkiolika lima belas
lima belaspenkiolika
šešiolika enam belas
enam belasšešiolika
septyniolika tujuh belas
tujuh belasseptyniolika
aštuoniolika lapan belas
lapan belasaštuoniolika
devyniolika sembilan belas
sembilan belasdevyniolika
dvidešimt dua puluh
dua puluhdvidešimt
dvidešimt vienas dua puluh satu
dua puluh satudvidešimt vienas
trisdešimt tiga puluh
tiga puluhtrisdešimt
keturiasdešimt empat puluh
empat puluhketuriasdešimt
penkiasdešimt lima puluh
lima puluhpenkiasdešimt
šešiasdešimt enam puluh
enam puluhšešiasdešimt
septyniasdešimt tujuh puluh
tujuh puluhseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt lapan puluh
lapan puluhaštuoniasdešimt
devyniasdešimt sembilan puluh
sembilan puluhdevyniasdešimt
šimtas seratus
seratusšimtas
tūkstantis seribu
seributūkstantis
milijonas satu juta
satu jutamilijonas
keletas sepasang
sepasangkeletas