išmokite maljorkiečių  

Keliaujate į Maljorką?
Išmokite pagrindinius žodžius maljorkiečių kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių maljorkiečių kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Maljorką!
 
Mokykitės su mumis maljorkiečių kalbos!

Mokytis maljorkiečių kalbos »
 

 
Maljorkiečių kalbos kursas:
% nuolaida
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:
 
        Užsakyti »        

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Hola!
Hola!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Bon dia!
Bon dia!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Bon dia!
Bon dia!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Bona tarda!
Bona tarda!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Bona nit!
Bona nit!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Adéu!
Adéu!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Fins un altra!
Fins un altra!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip Sí.
Sí.taip
ne No.
No.ne
gal A lo millor.
A lo millor.gal
gerai D'acord.
D'acord.gerai
Ačiū! Gràcis!
Gràcis!Ačiū!
Prašom! (Nėra už ką) Servidor!
Servidor!Prašom! (Nėra už ką)
Atsiprašau, ... Perdó ...
Perdó ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Me sap greu.
Me sap greu.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Tenc .../ No tenc ...
Tenc .../ No tenc ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Tenim .../ No tenim ...
Tenim .../ No tenim ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Hi ha .../ No hi ha ...
Hi ha .../ No hi ha ...Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Me nomc ...
Me nomc ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Sóc ...
Sóc ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Tenc ... anys.
Tenc ... anys.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Estic casat./ No estic casat.
Estic casat./ No estic casat.Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Viatg tot sol./ No viatg tot sol.
Viatg tot sol./ No viatg tot sol.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Viatg amb ...
Viatg amb ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu maljorkietiškai. No xerr mallorquí.
No xerr mallorquí.Aš nekalbu maljorkietiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Això no ho enténc.
Això no ho enténc.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Vosté xerra ...?
Vosté xerra ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Qualqu xerra ...?
Qualqu xerra ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai Anglès
Anglèsangliškai
prancūziškai Francès
Francèsprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Per favor, pot anotar això.
Per favor, pot anotar això.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Per favor, pot repetir això.
Per favor, pot repetir això.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Un moment, per favor.
Un moment, per favor.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis cero
ceronulis
vienas un
unvienas
du dos
dosdu
trys tres
trestrys
keturi quatre
quatreketuri
penki cinc
cincpenki
šeši sis
sisšeši
septyni set
setseptyni
aštuoni vuit
vuitaštuoni
devyni nou
noudevyni
dešimt deu
deudešimt
vienuolika onze
onzevienuolika
dvylika dotze
dotzedvylika
trylika tretze
tretzetrylika
keturiolika catorze
catorzeketuriolika
penkiolika quinze
quinzepenkiolika
šešiolika setze
setzešešiolika
septyniolika desset
dessetseptyniolika
aštuoniolika devuit
devuitaštuoniolika
devyniolika denou
denoudevyniolika
dvidešimt vint
vintdvidešimt
dvidešimt vienas vint i ú
vint i údvidešimt vienas
trisdešimt trenta
trentatrisdešimt
keturiasdešimt quaranta
quarantaketuriasdešimt
penkiasdešimt cinquanta
cinquantapenkiasdešimt
šešiasdešimt seixanta
seixantašešiasdešimt
septyniasdešimt setanta
setantaseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt vuitanta
vuitantaaštuoniasdešimt
devyniasdešimt noranta
norantadevyniasdešimt
šimtas cent
centšimtas
tūkstantis mil
miltūkstantis
milijonas un millió
un milliómilijonas
keletas un parell
un parellkeletas