išmokite maljorkiečių  

Keliaujate į Maljorką?
Išmokite pagrindinius žodžius maljorkiečių kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių maljorkiečių kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Maljorką!
 
Mokykitės su mumis maljorkiečių kalbos!

„Išmokite maljorkiečių kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis maljorkiečių kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
Hola!Labas!
Bon dia!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Bon dia!Laba diena! (vns./ dgs.)
Bona tarda!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Bona nit!Labanakt! (vns./ dgs.)
Adéu!Viso! (fam.)
Fins un altra!Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 
Sí.taip
No.ne
A lo millor.gal
D'acord.gerai
Gràcis!Ačiū!
Servidor!Prašom! (Nėra už ką)
Perdó ...Atsiprašau, ...
Me sap greu.Aš apgailestauju.
Tenc .../ No tenc ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Tenim .../ No tenim ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Hi ha .../ No hi ha ...Yra .../ Nėra ....
 

Kaip prisistatyti?

 
Me nomc ...Aš esu .../ Mano vardas …
Sóc ...Aš esu ...
Tenc ... anys.Man ... metų/metai.
Estic casat./ No estic casat.Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Viatg tot sol./ No viatg tot sol.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Viatg amb ...Aš keliauju su ...
 

Bendravimas

 
No xerr mallorquí.Aš nekalbu maljorkietiškai.
Això no ho enténc.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Vosté xerra ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Qualqu xerra ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
Anglèsangliškai
Francèsprancūziškai
Per favor, pot anotar això.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Per favor, pot repetir això.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Un moment, per favor.Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 
ceronulis
unvienas
dosdu
trestrys
quatreketuri
cincpenki
sisšeši
setseptyni
vuitaštuoni
noudevyni
deudešimt
onzevienuolika
dotzedvylika
tretzetrylika
catorzeketuriolika
quinzepenkiolika
setzešešiolika
dessetseptyniolika
devuitaštuoniolika
denoudevyniolika
vintdvidešimt
vint i údvidešimt vienas
trentatrisdešimt
quarantaketuriasdešimt
cinquantapenkiasdešimt
seixantašešiasdešimt
setantaseptyniasdešimt
vuitantaaštuoniasdešimt
norantadevyniasdešimt
centšimtas
miltūkstantis
un milliómilijonas
un parellkeletas
 

 

Nemokama maljorkiečių kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.