išmokite maltiečių  

Keliaujate į Maltą?
Išmokite pagrindinius žodžius maltiečių kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių maltiečių kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Maltą!
 
Mokykitės su mumis maltiečių kalbos!

„Išmokite maltiečių kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis maltiečių kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
Hello!Labas!
Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Il-ġurnata it-tajba!Laba diena! (vns./ dgs.)
Il-lejl it-tajjeb!Labanakt! (vns./ dgs.)
Ċaw!/ Saħħa!Viso! (fam.)
Insellimlek!Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 
ivataip
lene
forsigal
Ok.gerai
Grazzi!Ačiū!
Jekk joghġbok!Prašom!
Jiddispjaċini.Aš apgailestauju.
Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Hemm .../ M’hemmx ...Yra .../ Nėra ....
 

Kaip prisistatyti?

 
Jiena jisimni ...Aš esu .../ Mano vardas …
Jiena mil ...Aš esu ...
Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Sifirt ma ...Aš keliauju su ...
 

Bendravimas

 
Ma fihmtx.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Titkellem bil- ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?Ar kas nors čia kalba angliškai?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?Ar kas nors čia kalba prancūziškai?
Tista tiktibili jekk joghġbok.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Tista tirrepeti jekk joghġbok.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Mument jekk joghġbok.Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 
xejnnulis
wieħedvienas
tnejndu
tlietatrys
erbghaketuri
hamsapenki
sittašeši
sebghaseptyni
tmienjaaštuoni
disghadevyni
ghaxradešimt
hdaxvienuolika
tnaxdvylika
tlettaxtrylika
erbataxketuriolika
hmistaxpenkiolika
sittaxšešiolika
sbataxseptyniolika
tmintaxaštuoniolika
dsataxdevyniolika
ghoxrindvidešimt
wieħed u ghoxrindvidešimt vienas
tletintrisdešimt
erbghinketuriasdešimt
hamsinpenkiasdešimt
sittinšešiasdešimt
sebghajnseptyniasdešimt
tmeninaštuoniasdešimt
disghajndevyniasdešimt
mijjašimtas
elftūkstantis
miljunmilijonas
parkeletas
 

 

Nemokama maltiečių kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.