išmokite maltiečių  

Keliaujate į Maltą?
Išmokite pagrindinius žodžius maltiečių kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių maltiečių kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Maltą!
 
Mokykitės su mumis maltiečių kalbos!

Mokytis maltiečių kalbos »
 

 
Maltiečių kalbos kursas:
% nuolaida
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:
 
        Užsakyti »        

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Hello!
Hello!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!
Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Il-ġurnata it-tajba!
Il-ġurnata it-tajba!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Il-lejl it-tajjeb!
Il-lejl it-tajjeb!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Ċaw!/ Saħħa!
Ċaw!/ Saħħa!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Insellimlek!
Insellimlek!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip iva
ivataip
ne le
lene
gal forsi
forsigal
gerai Ok.
Ok.gerai
Ačiū! Grazzi!
Grazzi!Ačiū!
Prašom! Jekk joghġbok!
Jekk joghġbok!Prašom!
Aš apgailestauju. Jiddispjaċini.
Jiddispjaċini.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...
Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...
Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Hemm .../ M’hemmx ...
Hemm .../ M’hemmx ...Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Jiena jisimni ...
Jiena jisimni ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Jiena mil ...
Jiena mil ...Aš esu ...
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).
Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.
Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Sifirt ma ...
Sifirt ma ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nesuprantu. (v./ m.) Ma fihmtx.
Ma fihmtx.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Titkellem bil- ...?
Titkellem bil- ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar kas nors čia kalba angliškai? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?Ar kas nors čia kalba angliškai?
Ar kas nors čia kalba prancūziškai? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?Ar kas nors čia kalba prancūziškai?
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Tista tiktibili jekk joghġbok.
Tista tiktibili jekk joghġbok.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Tista tirrepeti jekk joghġbok.
Tista tirrepeti jekk joghġbok.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Mument jekk joghġbok.
Mument jekk joghġbok.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis xejn
xejnnulis
vienas wieħed
wieħedvienas
du tnejn
tnejndu
trys tlieta
tlietatrys
keturi erbgha
erbghaketuri
penki hamsa
hamsapenki
šeši sitta
sittašeši
septyni sebgha
sebghaseptyni
aštuoni tmienja
tmienjaaštuoni
devyni disgha
disghadevyni
dešimt ghaxra
ghaxradešimt
vienuolika hdax
hdaxvienuolika
dvylika tnax
tnaxdvylika
trylika tlettax
tlettaxtrylika
keturiolika erbatax
erbataxketuriolika
penkiolika hmistax
hmistaxpenkiolika
šešiolika sittax
sittaxšešiolika
septyniolika sbatax
sbataxseptyniolika
aštuoniolika tmintax
tmintaxaštuoniolika
devyniolika dsatax
dsataxdevyniolika
dvidešimt ghoxrin
ghoxrindvidešimt
dvidešimt vienas wieħed u ghoxrin
wieħed u ghoxrindvidešimt vienas
trisdešimt tletin
tletintrisdešimt
keturiasdešimt erbghin
erbghinketuriasdešimt
penkiasdešimt hamsin
hamsinpenkiasdešimt
šešiasdešimt sittin
sittinšešiasdešimt
septyniasdešimt sebghajn
sebghajnseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt tmenin
tmeninaštuoniasdešimt
devyniasdešimt disghajn
disghajndevyniasdešimt
šimtas mijja
mijjašimtas
tūkstantis elf
elftūkstantis
milijonas miljun
miljunmilijonas
keletas par
parkeletas