išmokite meksikiečių  

Keliaujate į Meksiką?
Išmokite pagrindinius žodžius meksikiečių kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių meksikiečių kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Meksiką!
 
Mokykitės su mumis meksikiečių kalbos!

Mokytis meksikiečių kalbos »
 

 
Meksikiečių kalbos kursas:
% nuolaida
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:
 
        Užsakyti »        

 

Pasisveikinimas

 
Labas! ¡Hola!
¡Hola!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) ¡Buenos días!
¡Buenos días!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) ¡Buenas tardes!
¡Buenas tardes!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Labanakt! (vns./ dgs.)
Iki pasimatymo! (of.) ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!Iki pasimatymo! (of.)
Viso! (fam.) ¡Adiós!/ ¡Nos vemos!
¡Adiós!/ ¡Nos vemos!Viso! (fam.)

Svarbūs žodžiai

 
taip si
sitaip
ne no
none
gal tal vez/ quizá
tal vez/ quizágal
gerai De acuerdo./ Ok.
De acuerdo./ Ok.gerai
Ačiū! ¡Gracias!
¡Gracias!Ačiū!
Prašom! De nada./ Con mucho gusto.
De nada./ Con mucho gusto.Prašom!
Atsiprašau, ... Perdón, .../ Disculpe, ...
Perdón, .../ Disculpe, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Lo siento.
Lo siento.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Tengo .../ No tengo ...
Tengo .../ No tengo ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Tenemos .../ No tenemos ...
Tenemos .../ No tenemos ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Hay .../ No hay ...
Hay .../ No hay ...Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Yo soy .../ Me llamo ...
Yo soy .../ Me llamo ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Soy ...
Soy ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Tengo ... años.
Tengo ... años.Man ... metų/metai.
Aš vedęs, ištekėjus./ Aš nevedęs, netekėjus. Soy casado/ casada. No soy casado/ casada.
Soy casado/ casada. No soy casado/ casada.Aš vedęs, ištekėjus./ Aš nevedęs, netekėjus.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Viajo solo/ sola. No viajo solo/ sola.
Viajo solo/ sola. No viajo solo/ sola.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Viajo con ...
Viajo con ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu ispaniškai. No hablo español.
No hablo español.Aš nekalbu ispaniškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) No entiendo.
No entiendo.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) ¿Habla ...?
¿Habla ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) ¿Quién habla ...?
¿Quién habla ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai Inglés
Inglésangliškai
prancūziškai Francés
Francésprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Escríbalo, por favor.
Escríbalo, por favor.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Repítalo, por favor.
Repítalo, por favor.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Un momento, por favor.
Un momento, por favor.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis cero
ceronulis
vienas uno
unovienas
du dos
dosdu
trys tres
trestrys
keturi cuatro
cuatroketuri
penki cinco
cincopenki
šeši seis
seisšeši
septyni siete
sieteseptyni
aštuoni ocho
ochoaštuoni
devyni nueve
nuevedevyni
dešimt diez
diezdešimt
vienuolika once
oncevienuolika
dvylika doce
docedvylika
trylika trece
trecetrylika
keturiolika catorce
catorceketuriolika
penkiolika quince
quincepenkiolika
šešiolika dieciséis
dieciséisšešiolika
septyniolika diecisiete
diecisieteseptyniolika
aštuoniolika dieciocho
dieciochoaštuoniolika
devyniolika diecinueve
diecinuevedevyniolika
dvidešimt veinte
veintedvidešimt
dvidešimt vienas veintiuno
veintiunodvidešimt vienas
trisdešimt treinta
treintatrisdešimt
keturiasdešimt cuarenta
cuarentaketuriasdešimt
penkiasdešimt cincuenta
cincuentapenkiasdešimt
šešiasdešimt sesenta
sesentašešiasdešimt
septyniasdešimt setenta
setentaseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt ochenta
ochentaaštuoniasdešimt
devyniasdešimt noventa
noventadevyniasdešimt
šimtas cien
cienšimtas
tūkstantis mil
miltūkstantis
milijonas un millón
un millónmilijonas
keletas un par
un parkeletas