išmokite nyderlandų  

Keliaujate į Nyderlandus?
Išmokite pagrindinius žodžius nyderlandų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių nyderlandų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Nyderlandus!
 
Mokykitės su mumis nyderlandų kalbos!

„Išmokite nyderlandų kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis nyderlandų kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
Hallo!Labas!
Goedemorgen!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Goedendag!Laba diena! (vns./ dgs.)
Goedenavond!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Goedenacht!Labanakt! (vns./ dgs.)
Dag!Viso! (fam.)
Tot ziens!Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 
jataip
neene
misschiengal
okgerai
Bedankt!Ačiū!
Graag gedaan!Prašom!
Sorry, ...Atsiprašau, ...
Het spijt me.Aš apgailestauju.
Ik heb ...
Ik heb geen ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Wij hebben ...
Wij hebben geen ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Er is ... (Er is geen ...)
Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Yra .../ Nėra ....
 

Kaip prisistatyti?

 
Ik heet ...Aš esu .../ Mano vardas …
Ik kom ...Aš esu ...
Ik ben ... jaar.Man ... metų/metai.
Ik ben getrouwd.
Ik ben nietgetrouwd.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Ik reis alleen.
Ik reis niet alleen.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Ik reis samen met ...Aš keliauju su ...
 

Bendravimas

 
Ik spreek geen Nederlands.Aš nekalbu olandiškai.
Dat begrijp ik niet.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Spreekt u ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Spreekt hier iemand ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
Engelsangliškai
Fransprancūziškai
Kunt u dat alstublieft opschrijven?Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Kunt u dat alsublieft herhalen?Pakartokite prašau. (v./ m.)
Een moment alstublieft.Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 
nulnulis
éénvienas
tweedu
drietrys
vierketuri
vijfpenki
zesšeši
zevenseptyni
achtaštuoni
negendevyni
tiendešimt
elfvienuolika
twaalfdvylika
dertientrylika
veertienketuriolika
vijftienpenkiolika
zestienšešiolika
zeventienseptyniolika
achttienaštuoniolika
negentiendevyniolika
twintigdvidešimt
éénentwintigdvidešimt vienas
dertigtrisdešimt
veertigketuriasdešimt
vijftigpenkiasdešimt
zestigšešiasdešimt
zeventigseptyniasdešimt
tachtigaštuoniasdešimt
negentigdevyniasdešimt
honderdšimtas
duizendtūkstantis
één miljoenmilijonas
een paarkeletas
 

 

Nemokama nyderlandų kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.