išmokite nyderlandų  

Keliaujate į Nyderlandus?
Išmokite pagrindinius žodžius nyderlandų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių nyderlandų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Nyderlandus!
 
Mokykitės su mumis nyderlandų kalbos!

  • Kaip pasakyti labas ir viso gero nyderlandietiškai?
  • Kaip Iki?
  • Kaip ačiū ir prašom?
  • Kaip nyderlandų kalba taip ir ne?
  • Kaip nyderlandietiškai „Mano vardas ...“?
  • Arba tiesiog Aš nekalbu nyderlandietiškai?
  • Išmokite skaičiuoti nuo vieno iki dešimties! Tikrai pravers!
Mokytis nyderlandų kalbos »
 

 
Nyderlandų kalbos kursų komplektas:
su % nuolaida
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:
 
          Užsakyti! »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Hallo!
Hallo!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Goedemorgen!
Goedemorgen!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Goedendag!
Goedendag!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Goedenavond!
Goedenavond!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Goedenacht!
Goedenacht!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Dag!
Dag!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Tot ziens!
Tot ziens!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip ja
jataip
ne nee
neene
gal misschien
misschiengal
gerai ok
okgerai
Ačiū! Bedankt!
Bedankt!Ačiū!
Prašom! Graag gedaan!
Graag gedaan!Prašom!
Atsiprašau, ... Sorry, ...
Sorry, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Het spijt me.
Het spijt me.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Ik heb ... / Ik heb geen ...
Ik heb ...
Ik heb geen ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Wij hebben ... / Wij hebben geen ...
Wij hebben ...
Wij hebben geen ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Er is ... (Er is geen ...) / Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Er is ... (Er is geen ...)
Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Ik heet ...
Ik heet ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Ik kom ...
Ik kom ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Ik ben ... jaar.
Ik ben ... jaar.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Ik ben getrouwd. / Ik ben nietgetrouwd.
Ik ben getrouwd.
Ik ben nietgetrouwd.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Ik reis alleen. / Ik reis niet alleen.
Ik reis alleen.
Ik reis niet alleen.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Ik reis samen met ...
Ik reis samen met ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu olandiškai. Ik spreek geen Nederlands.
Ik spreek geen Nederlands.Aš nekalbu olandiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Dat begrijp ik niet.
Dat begrijp ik niet.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Spreekt u ...?
Spreekt u ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Spreekt hier iemand ...?
Spreekt hier iemand ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai Engels
Engelsangliškai
prancūziškai Frans
Fransprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Kunt u dat alstublieft opschrijven?
Kunt u dat alstublieft opschrijven?Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Kunt u dat alsublieft herhalen?
Kunt u dat alsublieft herhalen?Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Eén moment alstublieft.
Eén moment alstublieft.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis nul
nulnulis
vienas één
éénvienas
du twee
tweedu
trys drie
drietrys
keturi vier
vierketuri
penki vijf
vijfpenki
šeši zes
zesšeši
septyni zeven
zevenseptyni
aštuoni acht
achtaštuoni
devyni negen
negendevyni
dešimt tien
tiendešimt
vienuolika elf
elfvienuolika
dvylika twaalf
twaalfdvylika
trylika dertien
dertientrylika
keturiolika veertien
veertienketuriolika
penkiolika vijftien
vijftienpenkiolika
šešiolika zestien
zestienšešiolika
septyniolika zeventien
zeventienseptyniolika
aštuoniolika achttien
achttienaštuoniolika
devyniolika negentien
negentiendevyniolika
dvidešimt twintig
twintigdvidešimt
dvidešimt vienas éénentwintig
éénentwintigdvidešimt vienas
trisdešimt dertig
dertigtrisdešimt
keturiasdešimt veertig
veertigketuriasdešimt
penkiasdešimt vijftig
vijftigpenkiasdešimt
šešiasdešimt zestig
zestigšešiasdešimt
septyniasdešimt zeventig
zeventigseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt tachtig
tachtigaštuoniasdešimt
devyniasdešimt negentig
negentigdevyniasdešimt
šimtas honderd
honderdšimtas
tūkstantis duizend
duizendtūkstantis
milijonas één miljoen
één miljoenmilijonas
keletas een paar
een paarkeletas
 

 

 
Nemokama nyderlandų kalbos kurso demo versija
 
Pradžia:
Išmokite 50 pagrindinių
žodžių 70-dešimčia kalbų!

 
  Svarbūs žodžiai afrikanų kalba
  Svarbūs žodžiai albanų kalba
  Svarbūs žodžiai amerikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai amharų kalba
  Svarbūs žodžiai anglų kalba
  Svarbūs žodžiai arabų kalba
  Svarbūs žodžiai armėnų kalba
  Svarbūs žodžiai azerbaidžaniečių kalba
  Svarbūs žodžiai baltarusių kalba
  Svarbūs žodžiai baskų kalba
  Svarbūs žodžiai bengalų kalba
  Svarbūs žodžiai bosnių kalba
  Svarbūs žodžiai brazilų kalba
  Svarbūs žodžiai bulgarų kalba
  Svarbūs žodžiai čekų kalba
  Svarbūs žodžiai danų kalba
  Svarbūs žodžiai dari kalba
  Svarbūs žodžiai egipto arabų kalba
  Svarbūs žodžiai estų kalba
  Svarbūs žodžiai graikų kalba
  Svarbūs žodžiai gruzinų kalba
  Svarbūs žodžiai hebrajų kalba
  Svarbūs žodžiai hindi kalba
  Svarbūs žodžiai indoneziečių kalba
  Svarbūs žodžiai islandų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai japonų kalba
  Svarbūs žodžiai jordano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai kantono kinų kalba
  Svarbūs žodžiai katalonų kalba
  Svarbūs žodžiai kazachų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kirgizų kalba
  Svarbūs žodžiai korėjiečių kalba
  Svarbūs žodžiai kroatų kalba
  Svarbūs žodžiai kurdų kalba
  Svarbūs žodžiai latvių kalba
  Svarbūs žodžiai lenkų kalba
  Svarbūs žodžiai libano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai makedonų kalba
  Svarbūs žodžiai malagasių kalba
  Svarbūs žodžiai malajų kalba
  Svarbūs žodžiai maljorkiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maltiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maroko arabų kalba
  Svarbūs žodžiai meksikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai mongolų kalba
  Svarbūs žodžiai nepalų kalba
  Svarbūs žodžiai ngalų kalba
  Svarbūs žodžiai norvegų kalba
  Svarbūs žodžiai nyderlandų kalba
  Svarbūs žodžiai pandžabų kalba
  Svarbūs žodžiai persų kalba
  Svarbūs žodžiai portugalų kalba
  Svarbūs žodžiai prancūzų kalba
  Svarbūs žodžiai puštūnų kalba
  Svarbūs žodžiai rumunų kalba
  Svarbūs žodžiai rusų kalba
  Svarbūs žodžiai serbų kalba
  Svarbūs žodžiai sinhalų kalba
  Svarbūs žodžiai sirijos arabų kalba
  Svarbūs žodžiai slovakų kalba
  Svarbūs žodžiai slovėnų kalba
  Svarbūs žodžiai suahilių kalba
  Svarbūs žodžiai suomių kalba
  Svarbūs žodžiai švedų kalba
  Svarbūs žodžiai tagalų kalba
  Svarbūs žodžiai tajų kalba
  Svarbūs žodžiai tamilų kalba
  Svarbūs žodžiai tuniso arabų kalba
  Svarbūs žodžiai turkų kalba
  Svarbūs žodžiai ukrainiečių kalba
  Svarbūs žodžiai urdu kalba
  Svarbūs žodžiai uzbekų kalba
  Svarbūs žodžiai vengrų kalba
  Svarbūs žodžiai vietnamiečių kalba
  Svarbūs žodžiai vokiečių kalba
  Svarbūs žodžiai volofų kalba