išmokite nyderlandų  

Keliaujate į Nyderlandus?
Išmokite pagrindinius žodžius nyderlandų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių nyderlandų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Nyderlandus!
 
Mokykitės su mumis nyderlandų kalbos!

Mokytis nyderlandų kalbos »
 

 
Nyderlandų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Hallo!
Hallo!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Goedemorgen!
Goedemorgen!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Goedendag!
Goedendag!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Goedenavond!
Goedenavond!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Goedenacht!
Goedenacht!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Dag!
Dag!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Tot ziens!
Tot ziens!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip ja
jataip
ne nee
neene
gal misschien
misschiengal
gerai ok
okgerai
Ačiū! Bedankt!
Bedankt!Ačiū!
Prašom! Graag gedaan!
Graag gedaan!Prašom!
Atsiprašau, ... Sorry, ...
Sorry, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Het spijt me.
Het spijt me.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Ik heb ... / Ik heb geen ...
Ik heb ...
Ik heb geen ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Wij hebben ... / Wij hebben geen ...
Wij hebben ...
Wij hebben geen ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Er is ... (Er is geen ...) / Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Er is ... (Er is geen ...)
Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Ik heet ...
Ik heet ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Ik kom ...
Ik kom ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Ik ben ... jaar.
Ik ben ... jaar.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Ik ben getrouwd. / Ik ben nietgetrouwd.
Ik ben getrouwd.
Ik ben nietgetrouwd.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Ik reis alleen. / Ik reis niet alleen.
Ik reis alleen.
Ik reis niet alleen.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Ik reis samen met ...
Ik reis samen met ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu olandiškai. Ik spreek geen Nederlands.
Ik spreek geen Nederlands.Aš nekalbu olandiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Dat begrijp ik niet.
Dat begrijp ik niet.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Spreekt u ...?
Spreekt u ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Spreekt hier iemand ...?
Spreekt hier iemand ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai Engels
Engelsangliškai
prancūziškai Frans
Fransprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Kunt u dat alstublieft opschrijven?
Kunt u dat alstublieft opschrijven?Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Kunt u dat alsublieft herhalen?
Kunt u dat alsublieft herhalen?Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Eén moment alstublieft.
Eén moment alstublieft.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis nul
nulnulis
vienas één
éénvienas
du twee
tweedu
trys drie
drietrys
keturi vier
vierketuri
penki vijf
vijfpenki
šeši zes
zesšeši
septyni zeven
zevenseptyni
aštuoni acht
achtaštuoni
devyni negen
negendevyni
dešimt tien
tiendešimt
vienuolika elf
elfvienuolika
dvylika twaalf
twaalfdvylika
trylika dertien
dertientrylika
keturiolika veertien
veertienketuriolika
penkiolika vijftien
vijftienpenkiolika
šešiolika zestien
zestienšešiolika
septyniolika zeventien
zeventienseptyniolika
aštuoniolika achttien
achttienaštuoniolika
devyniolika negentien
negentiendevyniolika
dvidešimt twintig
twintigdvidešimt
dvidešimt vienas éénentwintig
éénentwintigdvidešimt vienas
trisdešimt dertig
dertigtrisdešimt
keturiasdešimt veertig
veertigketuriasdešimt
penkiasdešimt vijftig
vijftigpenkiasdešimt
šešiasdešimt zestig
zestigšešiasdešimt
septyniasdešimt zeventig
zeventigseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt tachtig
tachtigaštuoniasdešimt
devyniasdešimt negentig
negentigdevyniasdešimt
šimtas honderd
honderdšimtas
tūkstantis duizend
duizendtūkstantis
milijonas één miljoen
één miljoenmilijonas
keletas een paar
een paarkeletas