išmokite portugalų  

Keliaujate į Portugaliją?
Išmokite pagrindinius žodžius portugalų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių portugalų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Portugaliją!
 
Mokykitės su mumis portugalų kalbos!

  • Kaip pasakyti labas ir viso gero portugališkai?
  • Kaip Iki?
  • Kaip ačiū ir prašom?
  • Kaip portugalų kalba taip ir ne?
  • Kaip portugališkai „Mano vardas ...“?
  • Arba tiesiog Aš nekalbu portugališkai?
  • Išmokite skaičiuoti nuo vieno iki dešimties! Tikrai pravers!
Mokytis portugalų kalbos »
 

 
Portugalų kalbos kursų komplektas:
su % nuolaida
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:
 
          Užsakyti! »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Olá!
Olá!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Bom dia!
Bom dia!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Boa tarde!
Boa tarde!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras!/ Labanaktis! Boa noite!
Boa noite!Labas vakaras!/ Labanaktis!
Viso! (fam.) Tchau!
Tchau!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Adeus!
Adeus!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip sim
simtaip
ne não
nãone
gal talvez
talvezgal
gerai OK
OKgerai
Ačiū! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Ačiū!
Prašom! (Nėra už ką) De nada
De nadaPrašom! (Nėra už ką)
Atsiprašau, ... Desculpe,...
Desculpe,...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Perdão.
Perdão.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Eu tenho .../ Eu não tenho...
Eu tenho .../ Eu não tenho...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Nós temos .../ Nós não temos...
Nós temos .../ Nós não temos...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Há .../ Não há...
Há .../ Não há...Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Eu chamo-me...
Eu chamo-me...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Eu sou da...
Eu sou da...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Eu tenho ... anos.
Eu tenho ... anos.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.
Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Eu estou a viajar sozinho/ -a. / Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Eu estou a viajar sozinho/ -a.
Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Eu estou a viajar com...
Eu estou a viajar com...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Nekalbu portugališkai. Não falo português.
Não falo português.Nekalbu portugališkai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Não entendo.
Não entendo.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Fala ... ?
Fala ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Alguém aqui fala ... ?
Alguém aqui fala ... ?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai Inglês
Inglêsangliškai
prancūziškai Francês
Francêsprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Podia escrever-me isso?
Podia escrever-me isso?Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Podia repetir?
Podia repetir?Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis zero
zeronulis
vienas um
umvienas
du dois
doisdu
trys três
trêstrys
keturi quatro
quatroketuri
penki cinco
cincopenki
šeši seis
seisšeši
septyni sete
seteseptyni
aštuoni oito
oitoaštuoni
devyni nove
novedevyni
dešimt dez
dezdešimt
vienuolika onze
onzevienuolika
dvylika doze
dozedvylika
trylika treze
trezetrylika
keturiolika catorze
catorzeketuriolika
penkiolika quinze
quinzepenkiolika
šešiolika dezasseis
dezasseisšešiolika
septyniolika dezassete
dezasseteseptyniolika
aštuoniolika dezoito
dezoitoaštuoniolika
devyniolika dezanove
dezanovedevyniolika
dvidešimt vinte
vintedvidešimt
dvidešimt vienas vinte e um
vinte e umdvidešimt vienas
trisdešimt trinta
trintatrisdešimt
keturiasdešimt quarenta
quarentaketuriasdešimt
penkiasdešimt cinquenta
cinquentapenkiasdešimt
šešiasdešimt sessenta
sessentašešiasdešimt
septyniasdešimt setenta
setentaseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt oitenta
oitentaaštuoniasdešimt
devyniasdešimt noventa
noventadevyniasdešimt
šimtas cem
cemšimtas
tūkstantis mil
miltūkstantis
milijonas um milhão
um milhãomilijonas
keletas alguns
algunskeletas
 

 

 
Nemokama portugalų kalbos kurso demo versija
 
Pradžia:
Išmokite 50 pagrindinių
žodžių 70-dešimčia kalbų!

 
  Svarbūs žodžiai afrikanų kalba
  Svarbūs žodžiai albanų kalba
  Svarbūs žodžiai amerikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai amharų kalba
  Svarbūs žodžiai anglų kalba
  Svarbūs žodžiai arabų kalba
  Svarbūs žodžiai armėnų kalba
  Svarbūs žodžiai azerbaidžaniečių kalba
  Svarbūs žodžiai baltarusių kalba
  Svarbūs žodžiai baskų kalba
  Svarbūs žodžiai bengalų kalba
  Svarbūs žodžiai bosnių kalba
  Svarbūs žodžiai brazilų kalba
  Svarbūs žodžiai bulgarų kalba
  Svarbūs žodžiai čekų kalba
  Svarbūs žodžiai danų kalba
  Svarbūs žodžiai dari kalba
  Svarbūs žodžiai egipto arabų kalba
  Svarbūs žodžiai estų kalba
  Svarbūs žodžiai graikų kalba
  Svarbūs žodžiai gruzinų kalba
  Svarbūs žodžiai hebrajų kalba
  Svarbūs žodžiai hindi kalba
  Svarbūs žodžiai indoneziečių kalba
  Svarbūs žodžiai islandų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai ispanų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai japonų kalba
  Svarbūs žodžiai jordano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai kantono kinų kalba
  Svarbūs žodžiai katalonų kalba
  Svarbūs žodžiai kazachų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kinų kalba
  Svarbūs žodžiai kirgizų kalba
  Svarbūs žodžiai korėjiečių kalba
  Svarbūs žodžiai kroatų kalba
  Svarbūs žodžiai kurdų kalba
  Svarbūs žodžiai latvių kalba
  Svarbūs žodžiai lenkų kalba
  Svarbūs žodžiai libano arabų kalba
  Svarbūs žodžiai makedonų kalba
  Svarbūs žodžiai malagasių kalba
  Svarbūs žodžiai malajų kalba
  Svarbūs žodžiai maljorkiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maltiečių kalba
  Svarbūs žodžiai maroko arabų kalba
  Svarbūs žodžiai meksikiečių kalba
  Svarbūs žodžiai mongolų kalba
  Svarbūs žodžiai nepalų kalba
  Svarbūs žodžiai ngalų kalba
  Svarbūs žodžiai norvegų kalba
  Svarbūs žodžiai nyderlandų kalba
  Svarbūs žodžiai pandžabų kalba
  Svarbūs žodžiai persų kalba
  Svarbūs žodžiai portugalų kalba
  Svarbūs žodžiai prancūzų kalba
  Svarbūs žodžiai puštūnų kalba
  Svarbūs žodžiai rumunų kalba
  Svarbūs žodžiai rusų kalba
  Svarbūs žodžiai serbų kalba
  Svarbūs žodžiai sinhalų kalba
  Svarbūs žodžiai sirijos arabų kalba
  Svarbūs žodžiai slovakų kalba
  Svarbūs žodžiai slovėnų kalba
  Svarbūs žodžiai suahilių kalba
  Svarbūs žodžiai suomių kalba
  Svarbūs žodžiai švedų kalba
  Svarbūs žodžiai tagalų kalba
  Svarbūs žodžiai tajų kalba
  Svarbūs žodžiai tamilų kalba
  Svarbūs žodžiai tuniso arabų kalba
  Svarbūs žodžiai turkų kalba
  Svarbūs žodžiai ukrainiečių kalba
  Svarbūs žodžiai urdu kalba
  Svarbūs žodžiai uzbekų kalba
  Svarbūs žodžiai vengrų kalba
  Svarbūs žodžiai vietnamiečių kalba
  Svarbūs žodžiai vokiečių kalba
  Svarbūs žodžiai volofų kalba