išmokite portugalų  

Keliaujate į Portugaliją?
Išmokite pagrindinius žodžius portugalų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių portugalų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Portugaliją!
 
Mokykitės su mumis portugalų kalbos!

Mokytis portugalų kalbos »
 

 
Portugalų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Olá!
Olá!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Bom dia!
Bom dia!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Boa tarde!
Boa tarde!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras!/ Labanaktis! Boa noite!
Boa noite!Labas vakaras!/ Labanaktis!
Viso! (fam.) Tchau!
Tchau!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Adeus!
Adeus!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip sim
simtaip
ne não
nãone
gal talvez
talvezgal
gerai OK
OKgerai
Ačiū! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Ačiū!
Prašom! (Nėra už ką) De nada
De nadaPrašom! (Nėra už ką)
Atsiprašau, ... Desculpe,...
Desculpe,...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Perdão.
Perdão.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Eu tenho .../ Eu não tenho...
Eu tenho .../ Eu não tenho...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Nós temos .../ Nós não temos...
Nós temos .../ Nós não temos...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Há .../ Não há...
Há .../ Não há...Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Eu chamo-me...
Eu chamo-me...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Eu sou da...
Eu sou da...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Eu tenho ... anos.
Eu tenho ... anos.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.
Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Eu estou a viajar sozinho/ -a. / Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Eu estou a viajar sozinho/ -a.
Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Eu estou a viajar com...
Eu estou a viajar com...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Nekalbu portugališkai. Não falo português.
Não falo português.Nekalbu portugališkai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Não entendo.
Não entendo.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Fala ... ?
Fala ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Alguém aqui fala ... ?
Alguém aqui fala ... ?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai Inglês
Inglêsangliškai
prancūziškai Francês
Francêsprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Podia escrever-me isso?
Podia escrever-me isso?Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Podia repetir?
Podia repetir?Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis zero
zeronulis
vienas um
umvienas
du dois
doisdu
trys três
trêstrys
keturi quatro
quatroketuri
penki cinco
cincopenki
šeši seis
seisšeši
septyni sete
seteseptyni
aštuoni oito
oitoaštuoni
devyni nove
novedevyni
dešimt dez
dezdešimt
vienuolika onze
onzevienuolika
dvylika doze
dozedvylika
trylika treze
trezetrylika
keturiolika catorze
catorzeketuriolika
penkiolika quinze
quinzepenkiolika
šešiolika dezasseis
dezasseisšešiolika
septyniolika dezassete
dezasseteseptyniolika
aštuoniolika dezoito
dezoitoaštuoniolika
devyniolika dezanove
dezanovedevyniolika
dvidešimt vinte
vintedvidešimt
dvidešimt vienas vinte e um
vinte e umdvidešimt vienas
trisdešimt trinta
trintatrisdešimt
keturiasdešimt quarenta
quarentaketuriasdešimt
penkiasdešimt cinquenta
cinquentapenkiasdešimt
šešiasdešimt sessenta
sessentašešiasdešimt
septyniasdešimt setenta
setentaseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt oitenta
oitentaaštuoniasdešimt
devyniasdešimt noventa
noventadevyniasdešimt
šimtas cem
cemšimtas
tūkstantis mil
miltūkstantis
milijonas um milhão
um milhãomilijonas
keletas alguns
algunskeletas