išmokite prancūzų  

Keliaujate į Prancūziją?
Išmokite pagrindinius žodžius prancūzų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių prancūzų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Prancūziją!
 
Mokykitės su mumis prancūzų kalbos!

„Išmokite prancūzų kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis prancūzų kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
Salut !Labas!
Bonjour !Labas rytas! / Laba diena!
Bonsoir !Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Bonne nuit !Labanakt! (vns./ dgs.)
Salut !Viso! (fam.)
Au revoir !Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 
ouitaip
nonne
peut-êtregal
OKgerai
Merci !Ačiū!
De rien !Prašom!
Excusez-moi, ...Atsiprašau, ...
Je suis désolé(e)
Désolé(e) !
Aš apgailestauju.
J'ai ...
Je n'ai pas ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Nous avons ...
Nous n'avons pas ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Il y a ...
Il n'y a pas ...
Yra .../ Nėra ....
 

Kaip prisistatyti?

 
Je m'appelle ...Aš esu .../ Mano vardas …
Je viens ...Aš esu ...
J'ai ... ans.Man ... metų/metai.
Je suis marié(e).
Je ne suis pas marié(e).
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Je voyage seul(e).
Je ne voyage pas seul(e).
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Je voyage avec ...Aš keliauju su ...
 

Bendravimas

 
Je ne parle pas français.Aš nekalbu pracūziškai
Je ne comprends pas.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Parlez-vous ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Quelqu'un parle-t-il ... ici ?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
anglaisangliškai
françaisprancūziškai
Veuillez noter.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Veuillez répéter.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Un moment, s'il vous plaît !Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 
zéronulis
unvienas
deuxdu
troistrys
quatreketuri
cinqpenki
sixšeši
septseptyni
huitaštuoni
neufdevyni
dixdešimt
onzevienuolika
douzedvylika
treizetrylika
quatorzeketuriolika
quinzepenkiolika
seizešešiolika
dix-septseptyniolika
dix-huitaštuoniolika
dix-neufdevyniolika
vingtdvidešimt
vingt-et-undvidešimt vienas
trentetrisdešimt
quaranteketuriasdešimt
cinquantepenkiasdešimt
soixantešešiasdešimt
soixante-dixseptyniasdešimt
quatre-vingtsaštuoniasdešimt
quatre-vingt-dixdevyniasdešimt
centšimtas
milletūkstantis
un millionmilijonas
quelques ...keletas
 

 

Nemokama prancūzų kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.