išmokite rumunų  

Keliaujate į Rumuniją?
Išmokite pagrindinius žodžius rumunų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių rumunų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Rumuniją!
 
Mokykitės su mumis rumunų kalbos!

Mokytis rumunų kalbos »
 

 
Rumunų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Salut!
Salut!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Bună dimineața!
Bună dimineața!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Bună ziua!
Bună ziua!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Bună seara!
Bună seara!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Noapte bună!
Noapte bună!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Ciao! / Pa!
Ciao!
Pa!
Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) La revedere!
La revedere!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip da
dataip
ne nu
nune
gal poate
poategal
gerai ok
okgerai
Ačiū! Mersi!
Mersi!Ačiū!
Prašom! Cu plăcere!
Cu plăcere!Prašom!
Atsiprašau, ... Scuze!
Scuze!Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Îmi pare rău!
Îmi pare rău!Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Am ... / Nu am ...
Am ...
Nu am ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Avem ... / Nu avem ...
Avem ...
Nu avem ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Este ... / Nu este ...
Este ...
Nu este ...
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Mă numesc ...
Mă numesc ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Eu sunt din ...
Eu sunt din ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Am ... ani.
Am ... ani.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Sunt căsătorit(ă). / Nu sunt căsătorit(ă).
Sunt căsătorit(ă).
Nu sunt căsătorit(ă).
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Călătoresc singur(ă). / Nu călătoresc singur(ă).
Călătoresc singur(ă).
Nu călătoresc singur(ă).
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Călătoresc cu ...
Călătoresc cu ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu rumuniškai. Nu vorbesc românește.
Nu vorbesc românește.Aš nekalbu rumuniškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Nu înțeleg.
Nu înțeleg.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Vorbiți ... ?
Vorbiți ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) E cineva aici care vorbește ... ?
E cineva aici care vorbește ... ?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai engleză
englezăangliškai
prancūziškai franceză
francezăprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Vă rog notați.
Vă rog notați.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Vă rog să repetați.
Vă rog să repetați.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Un moment, vă rog.
Un moment, vă rog.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
vienas unu
unuvienas
du doi
doidu
trys trei
treitrys
keturi patru
patruketuri
penki cinci
cincipenki
šeši șase
șasešeši
septyni șapte
șapteseptyni
aštuoni opt
optaštuoni
devyni nouă
nouădevyni
dešimt zece
zecedešimt
vienuolika unsprezece
unsprezecevienuolika
dvylika doisprezece
doisprezecedvylika
trylika treisprezece
treisprezecetrylika
keturiolika paisprezece
paisprezeceketuriolika
penkiolika cincisprezece
cincisprezecepenkiolika
šešiolika șaisprezece
șaisprezecešešiolika
septyniolika șaptesprezece
șaptesprezeceseptyniolika
aštuoniolika optsprezece
optsprezeceaštuoniolika
devyniolika nouăsprezece
nouăsprezecedevyniolika
dvidešimt douăzeci
douăzecidvidešimt
dvidešimt vienas douăzeci și unu
douăzeci și unudvidešimt vienas
trisdešimt treizeci
treizecitrisdešimt
keturiasdešimt patruzeci
patruzeciketuriasdešimt
penkiasdešimt cincizeci
cincizecipenkiasdešimt
šešiasdešimt șaizeci
șaizecišešiasdešimt
septyniasdešimt șaptezeci
șaptezeciseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt optzeci
optzeciaštuoniasdešimt
devyniasdešimt nouăzeci
nouăzecidevyniasdešimt
šimtas o sută
o sutăšimtas
tūkstantis o mie
o mietūkstantis
milijonas un milion
un milionmilijonas
keletas o pereche
o perechekeletas