išmokite rusų  

Keliaujate į Rusiją?
Išmokite pagrindinius žodžius rusų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių rusų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Rusiją!
 
Mokykitės su mumis rusų kalbos!

Mokytis rusų kalbos »
 

 
Rusų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Привет!
Привет!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Доброе утро!
Доброе утро!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Добрый день!
Добрый день!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Добрый вечер!
Добрый вечер!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Спокойной ночи!
Спокойной ночи!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Пока!
Пока!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) До свидания!
До свидания!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip да
даtaip
ne нет
нетne
gal возможно
возможноgal
gerai хорошо
хорошоgerai
Ačiū! Спасибо!
Спасибо!Ačiū!
Prašom! Пожалуйста!
Пожалуйста!Prašom!
Atsiprašau, ... Извините,...
Извините,...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Мне очень жаль.
Мне очень жаль.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... У меня есть / у меня нет ...
У меня есть
у меня нет ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... У нас есть / у нас нет ...
У нас есть
у нас нет ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Есть / нет ...
Есть
нет ...
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Меня зовут ...
Меня зовут ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Я из ...
Я из ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Мне ... лет.
Мне ... лет.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Я женат. / Я не женат. / Я замужем. / Я не замужем.
Я женат.
Я не женат.
Я замужем.
Я не замужем.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Я путешествую один./ Я не путешествую один.
Я путешествую один./ Я не путешествую один.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Я путешествую с ...
Я путешествую с ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu rusiškai. Яне говорю по-русски.
Яне говорю по-русски.Aš nekalbu rusiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Я не понимаю.
Я не понимаю.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Вы говорите ...?
Вы говорите ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Кто-нибудь говорит здесь ...?
Кто-нибудь говорит здесь ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai по-английски
по-английскиangliškai
prancūziškai по-французски
по-французскиprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) пожалуйста, напишите.
пожалуйста, напишите.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) пожалуйста, повторите.
пожалуйста, повторите.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Один момент, пожалуйста.
Один момент, пожалуйста.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis ноль
нольnulis
vienas один
одинvienas
du два
дваdu
trys три
триtrys
keturi четыре
четыреketuri
penki пять
пятьpenki
šeši шесть
шестьšeši
septyni семь
семьseptyni
aštuoni восемь
восемьaštuoni
devyni девять
девятьdevyni
dešimt десять
десятьdešimt
vienuolika одиннадцать
одиннадцатьvienuolika
dvylika двенадцать
двенадцатьdvylika
trylika тринадцать
тринадцатьtrylika
keturiolika четырнадцать
четырнадцатьketuriolika
penkiolika пятнадцать
пятнадцатьpenkiolika
šešiolika шестнадцать
шестнадцатьšešiolika
septyniolika семнадцать
семнадцатьseptyniolika
aštuoniolika восемнадцать
восемнадцатьaštuoniolika
devyniolika девятнадцать
девятнадцатьdevyniolika
dvidešimt двадцать
двадцатьdvidešimt
dvidešimt vienas двадцать один
двадцать одинdvidešimt vienas
trisdešimt тридцать
тридцатьtrisdešimt
keturiasdešimt сорок
сорокketuriasdešimt
penkiasdešimt пятьдесят
пятьдесятpenkiasdešimt
šešiasdešimt шестьдесят
шестьдесятšešiasdešimt
septyniasdešimt семьдесят
семьдесятseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt восемьдесят
восемьдесятaštuoniasdešimt
devyniasdešimt девяносто
девяностоdevyniasdešimt
šimtas сто
стоšimtas
tūkstantis тысяча
тысячаtūkstantis
milijonas один миллион
один миллионmilijonas
keletas пара
параkeletas