išmokite serbų  

Keliaujate į Serbiją?
Išmokite pagrindinius žodžius serbų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių serbų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Serbiją!
 
Mokykitės su mumis serbų kalbos!

Mokytis serbų kalbos »
 

 
Serbų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Здраво!
Здраво!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Добро јутро!
Добро јутро!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Добар дан!
Добар дан!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Добро вече!
Добро вече!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Лаку ноћ!
Лаку ноћ!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Ћао!
Ћао!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Довиђења!
Довиђења!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip да
даtaip
ne не
неne
gal можда
мождаgal
gerai ок
окgerai
Ačiū! Хвала!
Хвала!Ačiū!
Prašau ... Молим!
Молим!Prašau ...
Atsiprašau, ... Извините ...
Извините ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Жао ми је.
Жао ми је.Aš apgailestauju.
Aš neturiu jokio, jokios...../ Aš turiu.... Ја немам .../ Ја имам ...
Ја немам .../ Ја имам ...Aš neturiu jokio, jokios...../ Aš turiu....
Mes turime ..../ Mes neturime ... Ми имамо .../ Ми немамо ...
Ми имамо .../ Ми немамо ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
...yra (nėra). Не постоји ...
Не постоји ......yra (nėra).

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Ја сам ...
Ја сам ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Ја сам ...
Ја сам ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Ја имам ... година.
Ја имам ... година.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Ожењен сам./ Нисам ожењен. (м)/ Удата сам./ Нисам удата. (ж)
Ожењен сам./ Нисам ожењен. (м)/ Удата сам./ Нисам удата. (ж)Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Путујем сам./ Не путујем сам. (м) / Путујем сама./ Не путујем сама. (ж)
Путујем сам./ Не путујем сам. (м)
Путујем сама./ Не путујем сама. (ж)
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Путујем са...
Путујем са...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu serbiškai. Не говорим српски.
Не говорим српски.Aš nekalbu serbiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Не разумем.
Не разумем.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Говорите ли ...?
Говорите ли ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Да ли овде неко говори ...?
Да ли овде неко говори ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai енглески
енглескиangliškai
prancūziškai француски
францускиprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Молим вас, запишите то.
Молим вас, запишите то.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Молим вас, поновите то.
Молим вас, поновите то.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Моменат, молим вас.
Моменат, молим вас.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis нула
нулаnulis
vienas један
једанvienas
du два
дваdu
trys три
триtrys
keturi четири
четириketuri
penki пет
петpenki
šeši шест
шестšeši
septyni седам
седамseptyni
aštuoni осам
осамaštuoni
devyni девет
деветdevyni
dešimt десет
десетdešimt
vienuolika једанаест
једанаестvienuolika
dvylika дванаест
дванаестdvylika
trylika тринаест
тринаестtrylika
keturiolika четрнаест
четрнаестketuriolika
penkiolika петнаест
петнаестpenkiolika
šešiolika шеснаест
шеснаестšešiolika
septyniolika седамнаест
седамнаестseptyniolika
aštuoniolika осамнаест
осамнаестaštuoniolika
devyniolika деветнаест
деветнаестdevyniolika
dvidešimt двадесет
двадесетdvidešimt
trisdešimt тридесет
тридесетtrisdešimt
keturiasdešimt четрдесет
четрдесетketuriasdešimt
penkiasdešimt педесет
педесетpenkiasdešimt
šešiasdešimt шездесет
шездесетšešiasdešimt
septyniasdešimt седамдесет
седамдесетseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt осамдесет
осамдесетaštuoniasdešimt
devyniasdešimt деведесет
деведесетdevyniasdešimt
šimtas сто
стоšimtas
tūkstantis хиљаду
хиљадуtūkstantis
milijonas милион
милионmilijonas
keletas пар
парkeletas