išmokite tagalų  

Keliaujate į Filipinus?
Išmokite pagrindinius žodžius tagalų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių tagalų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Filipinus!
 
Mokykitės su mumis tagalų kalbos!

Mokytis tagalų kalbos »
 

 
Tagalų kalbos kursas:
% nuolaida
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:
 
        Užsakyti »        

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Hi!/ Hello!
Hi!/ Hello!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Magandang umaga!
Magandang umaga!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Magandang hapon! Magandang araw!
Magandang hapon! Magandang araw!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Magandang gabi!
Magandang gabi!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Good night!
Good night!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Sa uulitin! Bye!
Sa uulitin! Bye!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Paalam!
Paalam!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip oo
ootaip
ne hindi
hindine
gal baka
bakagal
gerai OK
OKgerai
Ačiū! Salamat!
Salamat!Ačiū!
Prašom! Walang anuman!
Walang anuman!Prašom!
Atsiprašau, ... Excuse me, ...
Excuse me, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Sorry/ Paumanhin
Sorry/ PaumanhinAš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Mayroon akong .../ Wala akong ...
Mayroon akong .../ Wala akong ...Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Mayroon kaming .../ Wala kaming ...
Mayroon kaming .../ Wala kaming ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Mayroong .../ Walang ...
Mayroong .../ Walang ...Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Ako ay si ...
Ako ay si ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Galing akong .../ Tiga-... ako
Galing akong .../ Tiga-... akoAš esu ...
Man ... metų/metai. Ako'y ... taong gulang.
Ako'y ... taong gulang.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Ako'y kasal./ Hindi ako kasal.
Ako'y kasal./ Hindi ako kasal.Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Nagbibiyahe akong mag-isa./ Hindi ako nagbibiyaheng mag-isa.
Nagbibiyahe akong mag-isa./ Hindi ako nagbibiyaheng mag-isa.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Nagbibiyahe akong kasama si/ ang
Nagbibiyahe akong kasama si/ angAš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu filipinietiškai. Hindi ako nagsasalita ng Filipino.
Hindi ako nagsasalita ng Filipino.Aš nekalbu filipinietiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Hindi ko yan maintindihan.
Hindi ko yan maintindihan.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Nagsasalita ka ng ... ?
Nagsasalita ka ng ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) May nagsasalita dito ng ... ?
May nagsasalita dito ng ... ?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai Ingles
Inglesangliškai
prancūziškai Pranses
Pransesprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Pakisulat yan.
Pakisulat yan.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Pakiulit.
Pakiulit.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Sandali lang.
Sandali lang.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis wala/ sero
wala/ seronulis
vienas isa
isavienas
du dalawa
dalawadu
trys tatlo
tatlotrys
keturi apat
apatketuri
penki lima
limapenki
šeši anim
animšeši
septyni pito
pitoseptyni
aštuoni walo
waloaštuoni
devyni siyam
siyamdevyni
dešimt sampu
sampudešimt
vienuolika labing-isa
labing-isavienuolika
dvylika labing-dalawa
labing-dalawadvylika
trylika labing-tatlo
labing-tatlotrylika
keturiolika labing-apat
labing-apatketuriolika
penkiolika labing-lima
labing-limapenkiolika
šešiolika labing-anim
labing-animšešiolika
septyniolika labing-pito
labing-pitoseptyniolika
aštuoniolika labing-walo
labing-waloaštuoniolika
devyniolika labing-siyam
labing-siyamdevyniolika
dvidešimt dalawampu
dalawampudvidešimt
dvidešimt vienas dalawampu't isa
dalawampu't isadvidešimt vienas
trisdešimt tatlumpu
tatlumputrisdešimt
keturiasdešimt apatnapu
apatnapuketuriasdešimt
penkiasdešimt limampu
limampupenkiasdešimt
šešiasdešimt animnapu
animnapušešiasdešimt
septyniasdešimt pitumpu
pitumpuseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt walumpu
walumpuaštuoniasdešimt
devyniasdešimt siyamnapu
siyamnapudevyniasdešimt
šimtas isang daan
isang daanšimtas
tūkstantis isang libo
isang libotūkstantis
milijonas isang milyon
isang milyonmilijonas
keletas isang pares
isang pareskeletas