išmokite vengrų  

Keliaujate į Vengriją?
Išmokite pagrindinius žodžius vengrų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių vengrų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Vengriją!
 
Mokykitės su mumis vengrų kalbos!

Mokytis vengrų kalbos »
 

 
Vengrų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Szia!
Szia!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Jó reggelt!
Jó reggelt!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Jó napot!
Jó napot!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Jó estét!
Jó estét!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Jó éjszakát!
Jó éjszakát!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Szia!
Szia!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Viszontlátásra!
Viszontlátásra!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip igen
igentaip
ne nem
nemne
gal talán
talángal
gerai OK / rendben van
OK
rendben van
gerai
Ačiū! Köszönöm!
Köszönöm!Ačiū!
Prašom! Szívesen!
Szívesen!Prašom!
Atsiprašau, …/ Atleiskite, …. Bocsánat,.../ Elnézést,...
Bocsánat,.../ Elnézést,...Atsiprašau, …/ Atleiskite, ….
Aš apgailestauju. Sajnálom.
Sajnálom.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Nekem van ... / Nekem nincs...
Nekem van ...
Nekem nincs...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Nekünk van .../ Nekünk nincs...
Nekünk van .../ Nekünk nincs...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Van ... / Nincs ...
Van ...
Nincs ...
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … ... vagyok.
... vagyok.Aš esu .../ Mano vardas …
Man ... metų/metai. ... éves vagyok.
... éves vagyok.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Nős vagyok. / Nem vagyok nős./ Férjnél vagyok. / Nem vagyok férjnél.
Nős vagyok.
Nem vagyok nős./ Férjnél vagyok.
Nem vagyok férjnél.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Egyedül utazok. / Nem egyedül utazok.
Egyedül utazok.
Nem egyedül utazok.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena

Bendravimas

 
Aš nekalbu vengriškai. Nem beszélek magyarul?
Nem beszélek magyarul?Aš nekalbu vengriškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Ezt nem értem.
Ezt nem értem.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Beszél Ön ...?
Beszél Ön ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Beszél itt valaki ...?
Beszél itt valaki ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai angolul
angolulangliškai
prancūziškai franciául
franciáulprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Kérem ezt írja fel.
Kérem ezt írja fel.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Kérem ismételje meg.
Kérem ismételje meg.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Egy pillanat
Egy pillanatPrašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis nulla
nullanulis
vienas egy
egyvienas
du kettő
kettődu
trys három
háromtrys
keturi négy
négyketuri
penki öt
ötpenki
šeši hat
hatšeši
septyni hét
hétseptyni
aštuoni nyolc
nyolcaštuoni
devyni kilenc
kilencdevyni
dešimt tíz
tízdešimt
vienuolika tizenegy
tizenegyvienuolika
dvylika tizenkettő
tizenkettődvylika
trylika tizenhárom
tizenháromtrylika
keturiolika tizennégy
tizennégyketuriolika
penkiolika tizenöt
tizenötpenkiolika
šešiolika tizenhat
tizenhatšešiolika
septyniolika tizenhét
tizenhétseptyniolika
aštuoniolika tizennyolc
tizennyolcaštuoniolika
devyniolika tizenkilenc
tizenkilencdevyniolika
dvidešimt húsz
húszdvidešimt
dvidešimt vienas huszonegy
huszonegydvidešimt vienas
trisdešimt harminc
harminctrisdešimt
keturiasdešimt negyven
negyvenketuriasdešimt
penkiasdešimt ötven
ötvenpenkiasdešimt
šešiasdešimt hatvan
hatvanšešiasdešimt
septyniasdešimt hetven
hetvenseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt nyolcvan
nyolcvanaštuoniasdešimt
devyniasdešimt kilencven
kilencvendevyniasdešimt
šimtas száz
százšimtas
tūkstantis ezer
ezertūkstantis
milijonas egymillió
egymilliómilijonas
keletas egy pár
egy párkeletas