išmokite vokiečių  

Keliaujate į Vokietiją?
Išmokite pagrindinius žodžius vokiečių kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių vokiečių kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Vokietiją!
 
Mokykitės su mumis vokiečių kalbos!

„Išmokite vokiečių kalbą daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais – tik per 17 minučių per dieną:“
Mokytis vokiečių kalbos ilgalaikės atminties metodo pagalba »
 
 

Pasisveikinimas

 
Hallo!Labas!
Guten Morgen!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Guten Abend!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Gute Nacht!Labanakt! (vns./ dgs.)
Tschüss! (informell)Viso! (fam.)
Auf Wiedersehen! (formell)Iki pasimatymo! (of.)
 

Svarbūs žodžiai

 
jataip
neinne
vielleichtgal
OKgerai
Danke!Ačiū!
Bitte! (gern geschehen)Prašom!
Entschuldigung, ...Atsiprašau, ...
Es tut mir leid.Aš apgailestauju.
Ich habe ...
Ich habe kein ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Wir haben ...
Wir haben kein ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Es gibt (kein) ...
Es gibt (keine) ...
Nėra (jokio, jokios) .../ Nėra (jokių)
 

Kaip prisistatyti?

 
Ich heiße ...Aš esu .../ Mano vardas …
Ich komme ...Aš esu ...
Ich bin ... Jahre alt.Man ... metų/metai.
Ich bin verheiratet.
Ich bin nicht verheiratet.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Ich reise alleine.
Ich reise nicht alleine.
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Ich reise mit ...Aš keliauju su ...
 

Bendravimas

 
Ich spreche kein Englisch.Nekalbu angliškai.
Das verstehe ich nicht.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Sprechen Sie ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Spricht hier jemand ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
Englischangliškai
Französischprancūziškai
Bitte schreiben Sie das auf.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Bitte wiederholen Sie das.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Einen Moment bitte.Prašome luktelėti akimirksnį.
 

Skaičiai

 
nullnulis
einsvienas
zweidu
dreitrys
vierketuri
fünfpenki
sechsšeši
siebenseptyni
achtaštuoni
neundevyni
zehndešimt
elfvienuolika
zwölfdvylika
dreizehntrylika
vierzehnketuriolika
fünfzehnpenkiolika
sechzehnšešiolika
siebzehnseptyniolika
achtzehnaštuoniolika
neunzehndevyniolika
zwanzigdvidešimt
einundzwanzigdvidešimt vienas
dreißigtrisdešimt
vierzigketuriasdešimt
fünfzigpenkiasdešimt
sechzigšešiasdešimt
siebzigseptyniasdešimt
achtzigaštuoniasdešimt
neunzigdevyniasdešimt
hundertšimtas
tausendtūkstantis
eine Millionmilijonas
ein paarkeletas
 

 

Nemokama vokiečių kalbos kurso bandomoji versija

 
Išbandykite kursą ir įsitikinkite, kaip išmoksite kursą daug greičiau nei prieš tai.