išmokite volofų  

Keliaujate į Senegalą?
Išmokite pagrindinius žodžius volofų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių volofų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Senegalą!
 
Mokykitės su mumis volofų kalbos!

Mokytis volofų kalbos »
 

 
Volofų kalbos kursas:
% nuolaida
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:
 
        Užsakyti »        

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Salaamaalekum!
Salaamaalekum!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Salaamaalekum!
Salaamaalekum!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Salaamaalekum!
Salaamaalekum!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Salaamalekum!
Salaamalekum!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Fanaanal ak jàmm!
Fanaanal ak jàmm!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Ba beneen yoon!
Ba beneen yoon!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Jàmm ak jàmm!
Jàmm ak jàmm!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip waaw
waawtaip
ne déedéet
déedéetne
gal xéj na
xéj nagal
gerai baxna
baxnagerai
Ačiū! Jërëjëf!
Jërëjëf!Ačiū!
Prašau ... Amul solo!
Amul solo!Prašau ...
Atsiprašau, ... Baal ma ...
Baal ma ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Maa ngi jegg ëlu.
Maa ngi jegg ëlu.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Amnaa ... / Amouma ...
Amnaa ...
Amouma ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Amnañu ... / Amuñu ...
Amnañu ...
Amuñu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Amna ... / Amul ...
Amna ...
Amul ...
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Maa ngi tudd ...
Maa ngi tudd ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Maa ngi joge ...
Maa ngi joge ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Maa ngi am ... at.
Maa ngi am ... at.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Seynaa. / Seyuma.
Seynaa.
Seyuma.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju (ne)vienas (v.)/ Aš keliauju (ne) viena (m.). Damay (Duma) tukki man kenn.
Damay (Duma) tukki man kenn.Aš keliauju (ne)vienas (v.)/ Aš keliauju (ne) viena (m.).
Aš keliauju su ... Damay tukki ak ...
Damay tukki ak ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu volofiškai. Degguma Wolof.
Degguma Wolof.Aš nekalbu volofiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Nandu mako.
Nandu mako.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Ndax degg nga ... ?
Ndax degg nga ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Ndax amna kou degg fii ... ?
Ndax amna kou degg fii ... ?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai Anglais
Anglaisangliškai
prancūziškai Nasaraan
Nasaraanprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Bindal.
Bindal.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Jaraat ci.
Jaraat ci.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Xaaral.
Xaaral.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis tus
tusnulis
vienas benn
bennvienas
du ñaar
ñaardu
trys ñett
ñetttrys
keturi ñeent
ñeentketuri
penki juróom
juróompenki
šeši juróom benn
juróom bennšeši
septyni juróom ñaar
juróom ñaarseptyni
aštuoni juróom ñett
juróom ñettaštuoni
devyni juróom ñeent
juróom ñeentdevyni
dešimt fukk
fukkdešimt
vienuolika fukk ak benn
fukk ak bennvienuolika
dvylika fukk ak ñaar
fukk ak ñaardvylika
trylika fukk ak ñett
fukk ak ñetttrylika
keturiolika fukk ak ñeent
fukk ak ñeentketuriolika
penkiolika fukk ak juróom
fukk ak juróompenkiolika
šešiolika fukk ak juróom-benn
fukk ak juróom-bennšešiolika
septyniolika fukk ak juróom- ñaar
fukk ak juróom- ñaarseptyniolika
aštuoniolika fukk ak juróom- ñeet
fukk ak juróom- ñeetaštuoniolika
devyniolika fukk ak juróom- ñeent
fukk ak juróom- ñeentdevyniolika
dvidešimt ñaar-fukk
ñaar-fukkdvidešimt
dvidešimt vienas ñaar-fukk ak benn
ñaar-fukk ak benndvidešimt vienas
trisdešimt ñett-fukk / fanweer
ñett-fukk
fanweer
trisdešimt
keturiasdešimt ñeent-fukk
ñeent-fukkketuriasdešimt
penkiasdešimt juróom-fukk
juróom-fukkpenkiasdešimt
šešiasdešimt juróom-benn-fukk
juróom-benn-fukkšešiasdešimt
septyniasdešimt juróom- ñaar-fukk
juróom- ñaar-fukkseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt juróom- ñett-fukk
juróom- ñett-fukkaštuoniasdešimt
devyniasdešimt juróom- ñeent-fukk
juróom- ñeent-fukkdevyniasdešimt
šimtas téeméer
téeméeršimtas
tūkstantis junni
junnitūkstantis
milijonas tamndareet / million
tamndareet
million
milijonas
keletas ay
aykeletas