belangrijkste woorden in het afrikaans  

Gaat u op reis naar Afrika?
– Leer de belangrijkste woorden in het afrikaans!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het afrikaans.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Afrika.
 
Leer met ons:

Afrikaans leren »
 
 
Afrikaans-Taalcursus:
% Korting
Normale prijs:
Nu bestellen voor:
 
        Aanbieding »        

 

Begroeting

 
Hallo! Hello! / Hi!
Hello!
Hi!
Hallo!
Goedemorgen! Goeie môre!
Goeie môre!Goedemorgen!
Goedendag! Goeie dag!
Goeie dag!Goedendag!
Goedenavond! Goeie naand!
Goeie naand!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Goeie nag!
Goeie nag!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Baai!
Baai!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Totsiens! / Ta-ta!
Totsiens!
Ta-ta!
Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja ja
jaja
nee nee
neenee
misschien miskien
miskienmisschien
OK OK / oraait
OK
oraait
OK
Bedankt! Dankie!
Dankie!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Met plesier! / Dis ʼn plesier!
Met plesier!
Dis ʼn plesier!
Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Versoning ... / Verskoon my .../ Ekskuus ...
Versoning ...
Verskoon my .../ Ekskuus ...
Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Ek is jammer.
Ek is jammer.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Ek het ... / Ek het geen ...
Ek het ...
Ek het geen ...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Ons het ... / Ons het geen ...
Ons het ...
Ons het geen ...
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Daar is ... / Daar is geen ...
Daar is ...
Daar is geen ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... My naam is ...
My naam is ...Ik heet ...
Ik kom ... Ek kom van ...
Ek kom van ...Ik kom ...
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Ek is getroud. / Ek is nie getroud nie.
Ek is getroud.
Ek is nie getroud nie.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Ek toer alleen. / Ek toer nie alleen nie.
Ek toer alleen.
Ek toer nie alleen nie.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Ek toer saammet ...
Ek toer saammet ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Spreekt u ...? (m/v) Praat u ... ?
Praat u ... ?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Praat iemand hier ... ? / Praat iemand hierso ... ?
Praat iemand hier ... ?
Praat iemand hierso ... ?
Spreekt hier iemand ... ?
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Skryf dit asseblief neer.
Skryf dit asseblief neer.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Herhaal dit asseblief.
Herhaal dit asseblief.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Net ʼn oomblik asseblief.
Net ʼn oomblik asseblief.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul nul
nulnul
één een
eenéén
twee twee
tweetwee
drie drie
driedrie
vier vier
viervier
vijf vyf
vyfvijf
zes ses
seszes
zeven sewe
sewezeven
acht agt
agtacht
negen nege
negenegen
tien tien
tientien
elf elf
elfelf
twaalf twaalf
twaalftwaalf
dertien dertien
dertiendertien
veertien veertien
veertienveertien
vijftien vyftien
vyftienvijftien
zestien sestien
sestienzestien
zeventien sewentien
sewentienzeventien
achttien agtien
agtienachttien
negentien negentien
negentiennegentien
twintig twintig
twintigtwintig
eenentwintig (20+1) eenentwintig
eenentwintigeenentwintig (20+1)
dertig dertig
dertigdertig
veertig veertig
veertigveertig
vijftig vyftig
vyftigvijftig
zestig sestig
sestigzestig
zeventig sewentig
sewentigzeventig
tachtig tagtig
tagtigtachtig
negentig negentig
negentignegentig
honderd honderd
honderdhonderd
duizend duisend
duisendduizend
één miljoen een miljoen
een miljoenéén miljoen
een paar ʼn paar
ʼn paareen paar