belangrijkste woorden in het amerikaans  

Gaat u op reis naar Amerika?
– Leer de belangrijkste woorden in het amerikaans!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het amerikaans.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Amerika.
 
Leer met ons:

Amerikaans leren »
 
 
Amerikaans-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Hello!
Hello!Hallo!
Goedemorgen! Good morning!
Good morning!Goedemorgen!
Goedendag! Hello!, Hi!
Hello!, Hi!Goedendag!
Goedenavond! Good evening!
Good evening!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Good night!
Good night!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) See you!, Later!
See you!, Later!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Good bye!
Good bye!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja yes
yesja
nee no
nonee
misschien maybe
maybemisschien
OK okay (ok)
okay (ok)OK
Bedankt! Thank you!
Thank you!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) No problem!, Sure!
No problem!, Sure!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Excuse me ...
Excuse me ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) I'm sorry.
I'm sorry.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... I have ... / I don't have ...
I have ...
I don't have ...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... We have ... / We don't have ...
We have ...
We don't have ...
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... There is ... / There is no ...
There is ...
There is no ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... My name is ...
My name is ...Ik heet ...
Ik kom uit ... I'm from ...
I'm from ...Ik kom uit ...
Ik ben ... jaar oud. I am ... years old.
I am ... years old.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. I am married. / I am not married.
I am married.
I am not married.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. I'm traveling alone. / I'm not traveling alone.
I'm traveling alone.
I'm not traveling alone.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... I'm traveling with ...
I'm traveling with ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Engels. I don't speak English.
I don't speak English.Ik spreek geen Engels.
Dat begrijp ik niet. (m/v) I don't understand.
I don't understand.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Do you speak ... ?
Do you speak ... ?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Does anyone speak ... ?
Does anyone speak ... ?Spreekt hier iemand ... ?
Engels English
EnglishEngels
Frans French
FrenchFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Please write it down.
Please write it down.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Can you repeat that please.
Can you repeat that please.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Just a minute. / Just a moment please.
Just a minute.
Just a moment please.
Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul zero
zeronul
één one
oneéén
twee two
twotwee
drie three
threedrie
vier four
fourvier
vijf five
fivevijf
zes six
sixzes
zeven seven
sevenzeven
acht eight
eightacht
negen nine
ninenegen
tien ten
tentien
elf eleven
elevenelf
twaalf twelve
twelvetwaalf
dertien thirteen
thirteendertien
veertien fourteen
fourteenveertien
vijftien fifteen
fifteenvijftien
zestien sixteen
sixteenzestien
zeventien seventeen
seventeenzeventien
achttien eighteen
eighteenachttien
negentien nineteen
nineteennegentien
twintig twenty
twentytwintig
eenentwintig (20+1) twenty-one
twenty-oneeenentwintig (20+1)
dertig thirty
thirtydertig
veertig forty
fortyveertig
vijftig fifty
fiftyvijftig
zestig sixty
sixtyzestig
zeventig seventy
seventyzeventig
tachtig eighty
eightytachtig
negentig ninety
ninetynegentig
honderd hundred
hundredhonderd
duizend thousand
thousandduizend
één miljoen million
millionéén miljoen
een paar a couple
a coupleeen paar