belangrijkste woorden in het armeens  

Gaat u op reis naar Armenië?
– Leer de belangrijkste woorden in het armeens!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het armeens.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Armenië.
 
Leer met ons:

Armeens leren »
 
 
Armeens-Taalcursus:
% Korting
Normale prijs:
Nu bestellen voor:
 
        Aanbieding »        

 

Begroeting

 
Hallo! Բարեվ---barheev!
Բարեվ
barheev!
Hallo!
Goedemorgen! Բարի առավոտ---barhi arravot!
Բարի առավոտ
barhi arravot!
Goedemorgen!
Goedendag! Բարի օր---barhi orh!
Բարի օր
barhi orh!
Goedendag!
Goedenavond! Բարի երեկո---barhi eerheeko!
Բարի երեկո
barhi eerheeko!
Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Բարի գիշեր---barhi gischeerr!
Բարի գիշեր
barhi gischeerr!
Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Ցը, ցտեսություն---tsae!, tsteessutjun!
Ցը, ցտեսություն
tsae!, tsteessutjun!
Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Ցտեսություն---tsteessutsjun!
Ցտեսություն
tsteessutsjun!
Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja այո---ajo
այո
ajo
ja
nee ոչ---votsh
ոչ
votsh
nee
misschien միգուցե---migutse
միգուցե
migutse
misschien
OK Բարի, լավ---barhi, lav
Բարի, լավ
barhi, lav
OK
Bedankt! շնորհակալություն---schnorrhakalutsjun!
շնորհակալություն
schnorrhakalutsjun!
Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) խնդրեմ (չարժի։)---chndrheem! (tsarzhi.)
խնդրեմ (չարժի։)
chndrheem! (tsarzhi.)
Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... ներողություն---neerhorutjun ...
ներողություն
neerhorutjun ...
Sorry,...
Het spijt me. (m/v) ցավում եմ։---tsavum em.
ցավում եմ։
tsavum em.
Het spijt me. (m/v)
Ik heb (geen) ... Ես ունեմ (չունեմ)---ees un em (tshunem) ...
Ես ունեմ (չունեմ)
ees un em (tshunem) ...
Ik heb (geen) ...
Wij hebben (geen) ... Մենք ունենք (չունենք)---meenk unenk (tshunenk) ...
Մենք ունենք (չունենք)
meenk unenk (tshunenk) ...
Wij hebben (geen) ...
Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ... Կա (չկա)---ka (tshka) ...
Կա (չկա)
ka (tshka) ...
Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Իմ անունը ...---im anunae ...
Իմ անունը ...
im anunae ...
Ik heet ...
Ik kom ... Ես ...---eess ...
Ես ...
eess ...
Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Ես ... տարեկան եմ։---eess ... tarheekan em.
Ես ... տարեկան եմ։
eess ... tarheekan em.
Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Ես ամուսնացած եմ։ / Ես ամուսնացած չեմ։---eess amussnatsats em. / eess amussnatsats tsheem.
Ես ամուսնացած եմ։
Ես ամուսնացած չեմ։
eess amussnatsats em.
eess amussnatsats tsheem.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Ես միայնակ եմ ճանապարհորդում։ / Ես միայնակ չեմ ճանապարհորդում։---ees miajnak eem djana- parhorhdum. / ees miajnak tsheem djana- parhorhdum.
Ես միայնակ եմ ճանապարհորդում։
Ես միայնակ չեմ ճանապարհորդում։
ees miajnak eem djana- parhorhdum.
ees miajnak tsheem djana- parhorhdum.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Ես ճանապարհորդում եմ ...---ees djana- parhorhdum em ...
Ես ճանապարհորդում եմ ...
ees djana- parhorhdum em ...
Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen ... Ես ... չեմ խոսում---eess ... tsheen chossum.
Ես ... չեմ խոսում
eess ... tsheen chossum.
Ik spreek geen ...
Dat begrijp ik niet. (m/v) սա ես չեմ հասկանում։---ssa eess tsheem hasskanum.
սա ես չեմ հասկանում։
ssa eess tsheem hasskanum.
Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Դուք ... խոսու՞մ եք---duk ... chossum eekh?
Դուք ... խոսու՞մ եք
duk ... chossum eekh?
Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Այստեղ որ մեկը ... խոսու՞մ է---ajssteer vorh meekae ... chossum e?
Այստեղ որ մեկը ... խոսու՞մ է
ajssteer vorh meekae ... chossum e?
Spreekt hier iemand ... ?
Engels անգլերեն---angleerheen
անգլերեն
angleerheen
Engels
Frans Ֆրանսերեն---frransseerheen
Ֆրանսերեն
frransseerheen
Frans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Խնդրում եմ գրեք։---chndrhum eem grheekh.
Խնդրում եմ գրեք։
chndrhum eem grheekh.
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Խնդրում եմ կրկնեք։---chndrhum eem krhkneekh.
Խնդրում եմ կրկնեք։
chndrhum eem krhkneekh.
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. խնդրում եմ Մեկ րոպե։---chndrhum eem meek rhopee.
խնդրում եմ Մեկ րոպե։
chndrhum eem meek rhopee.
Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul զրո---tsrho
զրո
tsrho
nul
één մեկ---meek
մեկ
meek
één
twee երկու---eerhku
երկու
eerhku
twee
drie երեք---eerheekh
երեք
eerheekh
drie
vier չորս---tshorhss
չորս
tshorhss
vier
vijf հինգ---hing
հինգ
hing
vijf
zes վեց---veets
վեց
veets
zes
zeven յոթ---jodt
յոթ
jodt
zeven
acht ութ---udt
ութ
udt
acht
negen ինն---inae
ինն
inae
negen
tien տաս---tass
տաս
tass
tien
elf տասնմեկ---tassnmeek
տասնմեկ
tassnmeek
elf
twaalf տասներկու---tassneerhku
տասներկու
tassneerhku
twaalf
dertien տասներեք---tassneerheekh
տասներեք
tassneerheekh
dertien
veertien տասնչորս---tassntshorhss
տասնչորս
tassntshorhss
veertien
vijftien տասնհինգ---tassnhing
տասնհինգ
tassnhing
vijftien
zestien տասնվեց---tassnveets
տասնվեց
tassnveets
zestien
zeventien տասնյոթ---tassnjodt
տասնյոթ
tassnjodt
zeventien
achttien տասնութ---tassnaeudt
տասնութ
tassnaeudt
achttien
negentien տասնինը---tassnaeinae
տասնինը
tassnaeinae
negentien
twintig քսան---khssan
քսան
khssan
twintig
eenentwintig (20+1) քսանմեկ---khssanmeek
քսանմեկ
khssanmeek
eenentwintig (20+1)
dertig երեսուն---eerheessun
երեսուն
eerheessun
dertig
veertig քարասուն---kharrassun
քարասուն
kharrassun
veertig
vijftig հիսուն---hissun
հիսուն
hissun
vijftig
zestig վաթսուն---vatssun
վաթսուն
vatssun
zestig
zeventig յոթանասուն---jodtanassun
յոթանասուն
jodtanassun
zeventig
tachtig ութանասուն---udtanassun
ութանասուն
udtanassun
tachtig
negentig իննսուն---innssun
իննսուն
innssun
negentig
honderd հարյուր---harhjurh
հարյուր
harhjurh
honderd
duizend հազար---hatsarh
հազար
hatsarh
duizend
één miljoen մեկ միլիոն---meek milion
մեկ միլիոն
meek milion
één miljoen
een paar մի քանի---mi khani
մի քանի
mi khani
een paar