belangrijkste woorden in het ests  

Gaat u op reis naar Estland?
– Leer de belangrijkste woorden in het ests!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het ests.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Estland.
 
Leer met ons:

Ests leren »
 
 
Ests-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Tere!
Tere!Hallo!
Goedemorgen! Tere hommikust!
Tere hommikust!Goedemorgen!
Goedendag! Tere päevast!
Tere päevast!Goedendag!
Goedenavond! Tere õhtust!
Tere õhtust!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Head ööd!
Head ööd!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Nägemist!
Nägemist!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Head aega!
Head aega!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja ja
jaja
nee ei
einee
misschien võib olla
võib ollamisschien
OK ok
okOK
Bedankt! Aitäh!
Aitäh!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Palun!
Palun!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Vabandust, ...
Vabandust, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Mul on kahju.
Mul on kahju.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Mul on/ ei ole ...
Mul on/ ei ole ...Ik heb (ik heb geen) ...
Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ... On/ ei ole ...
On/ ei ole ...Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Mina olen ...
Mina olen ...Ik heet ...
Ik kom ... Tulen ...
Tulen ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar. (Bijvoorbeeld: Ik ben twintig jaar oud.) Olen ... aastane. (Olen kakskümmend aastane.)
Olen ... aastane. (Olen kakskümmend aastane.)Ik ben ... jaar. (Bijvoorbeeld: Ik ben twintig jaar oud.)
Ik reis samen met ... Reisin koos ...
Reisin koos ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Ests. Ma ei räägi eesti keelt.
Ma ei räägi eesti keelt.Ik spreek geen Ests.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Ma ei saa aru.
Ma ei saa aru.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Kas te räägite ...?
Kas te räägite ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Kas keegi räägib ...?
Kas keegi räägib ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels  inglise keelt
inglise keeltEngels
Frans  prantsuse keelt
prantsuse keeltFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Palun kirjutage üles.
Palun kirjutage üles.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Palun korrake.
Palun korrake.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Üks moment palun.
Üks moment palun.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul null
nullnul
één üks
ükséén
twee kaks
kakstwee
drie kolm
kolmdrie
vier neli
nelivier
vijf viis
viisvijf
zes kuus
kuuszes
zeven seitse
seitsezeven
acht kaheksa
kaheksaacht
negen üheksa
üheksanegen
tien kümme
kümmetien
elf üksteist
üksteistelf
twaalf kaksteist
kaksteisttwaalf
dertien kolmteist
kolmteistdertien
veertien neliteist
neliteistveertien
vijftien viisteist
viisteistvijftien
zestien kuusteist
kuusteistzestien
zeventien seitseteist
seitseteistzeventien
achttien kaheksateist
kaheksateistachttien
negentien üheksateist
üheksateistnegentien
twintig kakskümmend
kakskümmendtwintig
eenentwintig (20+1) kakskümmend üks
kakskümmend ükseenentwintig (20+1)
dertig kolmkümmend
kolmkümmenddertig
veertig nelikümmend
nelikümmendveertig
vijftig viiskümmend
viiskümmendvijftig
zestig kuuskümmend
kuuskümmendzestig
zeventig seitsekümmend
seitsekümmendzeventig
tachtig kaheksakümmend
kaheksakümmendtachtig
negentig üheksakümmend
üheksakümmendnegentig
honderd sada
sadahonderd
duizend tuhat
tuhatduizend
één miljoen miljon
miljonéén miljoen
een paar paar
paareen paar