belangrijkste woorden in het grieks  

Gaat u op reis naar Griekenland?
– Leer de belangrijkste woorden in het grieks!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het grieks.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Griekenland.
 
Leer met ons:

Grieks leren »
 
 
Grieks-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Γειά σου!
Γειά σου!Hallo!
Goedemorgen! Καλημέρα!
Καλημέρα!Goedemorgen!
Goedendag! Καλημέρα!
Καλημέρα!Goedendag!
Goedenavond! Καλησπέρα!
Καλησπέρα!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Καληνύχτα!
Καληνύχτα!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Γειά!
Γειά!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Στο επανειδήν!
Στο επανειδήν!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja ναί
ναίja
nee όχι
όχιnee
misschien ίσως
ίσωςmisschien
OK εντάξει
εντάξειOK
Bedankt! Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ!Bedankt!
Alstublieft ... Παρακαλώ!
Παρακαλώ!Alstublieft ...
Sorry,... Συγνώμη, ...
Συγνώμη, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Λυπάμαι.
Λυπάμαι.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχω ...
Δεν έχω ...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Έχουμε ...
Δεν έχουμε ...
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Είναι ... / Δεν είναι ...
Είναι ...
Δεν είναι ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Με λένε ...
Με λένε ...Ik heet ...
Ik kom ... Κατάγομαι από ...
Κατάγομαι από ...Ik kom ...
Ik ben getrouwd./ Ik ben niet getrouwd. (m/v) Είμαι παντρεμένος. / Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη. / Δεν είμαι παντρεμένη.
Είμαι παντρεμένος.
Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη.
Δεν είμαι παντρεμένη.
Ik ben getrouwd./ Ik ben niet getrouwd. (m/v)
Ik reis samen met ... Ταξιδεύω με ...
Ταξιδεύω με ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Grieks. Δεν μιλάω ελληνικά.
Δεν μιλάω ελληνικά.Ik spreek geen Grieks.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Δεν το καταλαβαίνω.
Δεν το καταλαβαίνω.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Μιλάτε ...;
Μιλάτε ...;Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Μιλάεικανείς ...;
Μιλάεικανείς ...;Spreekt hier iemand ... ?
Engels αγγλικά
αγγλικάEngels
Frans γαλλικά
γαλλικάFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ γράψτε το.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Μια στιγμή παρακαλώ.
Μια στιγμή παρακαλώ.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul μηδέν
μηδένnul
één ένα
έναéén
twee δύο
δύοtwee
drie τρία
τρίαdrie
vier τέσσερα
τέσσεραvier
vijf πέντε
πέντεvijf
zes έξι
έξιzes
zeven επτά
επτάzeven
acht οκτώ
οκτώacht
negen εννέα
εννέαnegen
tien δέκα
δέκαtien
elf έντεκα
έντεκαelf
twaalf δώδεκα
δώδεκαtwaalf
dertien δεκατρία
δεκατρίαdertien
veertien δεκατέσσερα
δεκατέσσεραveertien
vijftien δεκαπέντε
δεκαπέντεvijftien
zestien δεκαέξι
δεκαέξιzestien
zeventien δεκαεπτά
δεκαεπτάzeventien
achttien δεκαοκτώ
δεκαοκτώachttien
negentien δεκαεννέα
δεκαεννέαnegentien
twintig είκοσι
είκοσιtwintig
eenentwintig (20+1) εικοσιένα
εικοσιέναeenentwintig (20+1)
dertig τριάντα
τριάνταdertig
veertig σαράντα
σαράνταveertig
vijftig πενήντα
πενήνταvijftig
zestig εξήντα
εξήνταzestig
zeventig εβδομήντα
εβδομήνταzeventig
tachtig ογδόντα
ογδόνταtachtig
negentig ενενήντα
ενενήνταnegentig
honderd εκατό
εκατόhonderd
duizend χίλια
χίλιαduizend
één miljoen ένα εκατομμύριο
ένα εκατομμύριοéén miljoen
een paar, enkele ένα ζευγάρι, μερικά
ένα ζευγάρι, μερικάeen paar, enkele