belangrijkste woorden in het hindi  

Gaat u op reis naar India?
– Leer de belangrijkste woorden in het hindi!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het hindi.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar India.
 
Leer met ons:

Hindi leren »
 
 
Hindi-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! हलो !
हलो !Hallo!
Goedemorgen! गुड मौरनिंग !
गुड मौरनिंग !Goedemorgen!
Goedendag! नमस्ते !
नमस्ते !Goedendag!
Goedenavond! हलो !
हलो !Goedenavond!
Welterusten! (m/v) गुड नाइट !
गुड नाइट !Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) बाइ !
बाइ !Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) फिर मिलेंगे !
फिर मिलेंगे !Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja हाँ
हाँja
nee नहीं
नहींnee
misschien शायद
शायदmisschien
OK ओ.के.
ओ.के.OK
Bedankt! धन्यवाद !
धन्यवाद !Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) वेल कम !
वेल कम !Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... सुनिये ...
सुनिये ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) सॉरी |
सॉरी |Het spijt me. (m/v)
Ik heb (geen) ... मेरे पास... (नहीं) है |
मेरे पास... (नहीं) है |Ik heb (geen) ...
Wij hebben (geen) ... हमारे पास ...( नहीं) है |
हमारे पास ...( नहीं) है |Wij hebben (geen) ...
Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ... यहाँ... ( नहीं) है |
यहाँ... ( नहीं) है |Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... मेरा नाम... है |
मेरा नाम... है |Ik heet ...
Ik kom ... मैं आता हूँ |
मैं आता हूँ |Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. मैं ... साल का हूँ |
मैं ... साल का हूँ |Ik ben ... jaar oud.
Ik ben (niet) getrouwd. (m/v) मैं शादी शुदा (नहीं) हूँ |
मैं शादी शुदा (नहीं) हूँ |Ik ben (niet) getrouwd. (m/v)
Ik reis (niet) alleen. मैं अकेले घूमता हूँ |
मैं अकेले घूमता हूँ |Ik reis (niet) alleen.
Ik reis samen met ... मैं ... के साथ घूमता हूँ |
मैं ... के साथ घूमता हूँ |Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Hindi. मुझे हिंदी नहीं आती |
मुझे हिंदी नहीं आती |Ik spreek geen Hindi.
Dat begrijp ik niet. (m/v) मुझे समझ नहीं आती |
मुझे समझ नहीं आती |Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) क्या आप ... बोलतेहैं ?
क्या आप ... बोलतेहैं ?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? क्या यहाँ कोई ... बोलता है ?
क्या यहाँ कोई ... बोलता है ?Spreekt hier iemand ... ?
Engels अंग्रेज़ी
अंग्रेज़ीEngels
Frans फ्रेंच
फ्रेंचFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) प्लीज़ ये लिख दीजिए |
प्लीज़ ये लिख दीजिए |Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) प्लीज़ ये दोबाराकीजिए |
प्लीज़ ये दोबाराकीजिए |Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. एक मिनट प्लीज़ |
एक मिनट प्लीज़ |Een moment alstublieft.

Getallen

 
één एक
एकéén
twee दो
दोtwee
drie तीन
तीनdrie
vier चार
चारvier
vijf पाँच
पाँचvijf
zes छह
छहzes
zeven सात
सातzeven
acht आठ
आठacht
negen नौ
नौnegen
tien दस
दसtien
elf ग्यारह
ग्यारहelf
twaalf बारह
बारहtwaalf
dertien तेरह
तेरहdertien
veertien चौदह
चौदहveertien
vijftien पन्द्रह
पन्द्रहvijftien
zestien सोलह
सोलहzestien
zeventien सत्तरह
सत्तरहzeventien
achttien अठारह
अठारहachttien
negentien उन्नीस
उन्नीसnegentien
twintig बीस
बीसtwintig
eenentwintig (20+1) इक्कीस
इक्कीसeenentwintig (20+1)
dertig तीस
तीसdertig
veertig चालीस
चालीसveertig
vijftig पचास
पचासvijftig
zestig साठ
साठzestig
zeventig सत्तर
सत्तरzeventig
tachtig अस्सी
अस्सीtachtig
negentig नब्बे
नब्बेnegentig
honderd सौ
सौhonderd
duizend एकहज़ार
एकहज़ारduizend
één miljoen दस लाख
दस लाखéén miljoen
een paar कुछ एक
कुछ एकeen paar