belangrijkste woorden in het kroaats  

Gaat u op reis naar Kroatië?
– Leer de belangrijkste woorden in het kroaats!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het kroaats.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Kroatië.
 
Leer met ons:

Kroaats leren »
 
 
Kroaats-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Bok!
Bok!Hallo!
Goedemorgen! Dobro jutro!
Dobro jutro!Goedemorgen!
Goedendag! Dobar dan!
Dobar dan!Goedendag!
Goedenavond! Dobra večer!
Dobra večer!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Laku noć!
Laku noć!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Bok!
Bok!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Doviđenja!
Doviđenja!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja da
daja
nee ne
nenee
misschien možda
moždamisschien
OK OK, u redu, dobro
OK, u redu, dobroOK
Bedankt! Hvala!
Hvala!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Molim!
Molim!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Oprosti,... / Oprostite,...
Oprosti,...
Oprostite,...
Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Oprosti
OprostiHet spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Imam... / Nemam...
Imam...
Nemam...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Imamo... / Nemamo...
Imamo...
Nemamo...
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Ima... / Postoji... / Nema... / Ne postoji...
Ima...
Postoji...
Nema...
Ne postoji...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik kom uit ... Ja sam iz... / Dolazim iz...
Ja sam iz...
Dolazim iz...
Ik kom uit ...
Ik ben ... jaar oud. Imam... godinu / Imam... godina.
Imam... godinu
Imam... godina.
Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Oženjen sam. / Nisam oženjen. / Udana sam. / Nisam Udana.
Oženjen sam.
Nisam oženjen.
Udana sam.
Nisam Udana.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Putujem sam. / Ne putujem sam. / Putujem sama. / Ne putujem sama.
Putujem sam.
Ne putujem sam.
Putujem sama.
Ne putujem sama.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Putujem s... / Putujem sa...
Putujem s...
Putujem sa...
Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Kroatisch. Ne govorim hrvatski.
Ne govorim hrvatski.Ik spreek geen Kroatisch.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Ne razumijem.
Ne razumijem.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Govorite li...
Govorite li...Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Govori li netko... ?
Govori li netko... ?Spreekt hier iemand ... ?
Engels engleski
engleskiEngels
Frans francuski
francuskiFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Molim Vas da mi to napišete.
Molim Vas da mi to napišete.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Ponovite, molim Vas!
Ponovite, molim Vas!Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Trenutak, molim Vas / Samo malo.
Trenutak, molim Vas
Samo malo.
Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul nula
nulanul
één jedan
jedanéén
twee dva
dvatwee
drie tri
tridrie
vier četiri
četirivier
vijf pet
petvijf
zes šest
šestzes
zeven sedam
sedamzeven
acht osam
osamacht
negen devet
devetnegen
tien deset
desettien
elf jedanaest
jedanaestelf
twaalf dvanaest
dvanaesttwaalf
dertien trinaest
trinaestdertien
veertien četrnaest
četrnaestveertien
vijftien petnaest
petnaestvijftien
zestien šestnaest
šestnaestzestien
zeventien sedamnaest
sedamnaestzeventien
achttien osamnaest
osamnaestachttien
negentien devetnaest
devetnaestnegentien
twintig dvadeset
dvadesettwintig
eenentwintig (20+1) dvadeset jedan
dvadeset jedaneenentwintig (20+1)
dertig trideset
tridesetdertig
veertig četrdeset
četrdesetveertig
vijftig pedeset
pedesetvijftig
zestig šezdeset
šezdesetzestig
zeventig sedamdeset
sedamdesetzeventig
tachtig osamdeset
osamdesettachtig
negentig devedeset
devedesetnegentig
honderd sto
stohonderd
duizend tisuću
tisućuduizend
één miljoen milijun
milijunéén miljoen
een paar par
pareen paar