belangrijkste woorden in het lingala  

Gaat u op reis naar Congo?
– Leer de belangrijkste woorden in het lingala!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het lingala.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Congo.
 
Leer met ons:

Lingala leren »
 
 
Lingala-Taalcursus:
% Korting
Normale prijs:
Nu bestellen voor:
 
        Aanbieding »        

 

Begroeting

 
Hallo! Mbote!
Mbote!Hallo!
Goedemorgen! Mbote!
Mbote!Goedemorgen!
Goedendag! Mbote!/ Sango nini!
Mbote!/ Sango nini!Goedendag!
Goedenavond! Mbote!
Mbote!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Butu elamu!
Butu elamu!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Tikala malamu!
Tikala malamu!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Tokomonana!
Tokomonana!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja ee
eeja
nee te
tenee
misschien mbala mosúsu
mbala mosúsumisschien
OK ok
okOK
Bedankt! De rien!
De rien!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) S'il te pla ît!
S'il te pla ît!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... limbisa ngaï
limbisa ngaïSorry,...
Ik heb ... Na sa na ...
Na sa na ...Ik heb ...
Er is ... / Er zijn ... ... e sa.
... e sa.Er is ... / Er zijn ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Kombo na ngaï ... .
Kombo na ngaï ... .Ik heet ...
Ik kom ... Na wuti na ...
Na wuti na ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Na sa na mbula ... .
Na sa na mbula ... .Ik ben ... jaar oud.
Ik ben (niet) getrouwd. (m/v) Na balami.
Na balami.Ik ben (niet) getrouwd. (m/v)
Ik reis samen met ... Naso kende mobémbo na ...
Naso kende mobémbo na ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Dat begrijp ik niet. (m/v) Nazo yóka elóko mókó té.
Nazo yóka elóko mókó té.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Est ce que oyebi koloba ... ?
Est ce que oyebi koloba ... ?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Mutu moko aya akoki koloba ... ?
Mutu moko aya akoki koloba ... ?Spreekt hier iemand ... ?
Engels ki-anglais
ki-anglaisEngels
Frans français
françaisFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Koma eloko wana s'il te plaît.
Koma eloko wana s'il te plaît.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Loba lisusu.
Loba lisusu.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Zela moke.
Zela moke.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul libúngútulú
libúngútulúnul
één moko
mokoéén
twee míbalé
míbalétwee
drie misatu
misatudrie
vier mine
minevier
vijf mitano
mitanovijf
zes sambo
sambozes
zeven motoba
motobazeven
acht mwambe
mwambeacht
negen libwá
libwánegen
tien dzomi
dzomitien
elf dzomi na moko
dzomi na mokoelf
twaalf dzomi na míbalé
dzomi na míbalétwaalf
dertien dzomi na misato
dzomi na misatodertien
veertien dzomi na mínei
dzomi na míneiveertien
vijftien dzomi na mitano
dzomi na mitanovijftien
zestien dzomi na motoba 
dzomi na motoba zestien
zeventien dzomi na sambo
dzomi na sambozeventien
achttien dzomi na mwambe
dzomi na mwambeachttien
negentien dzomi na libwa
dzomi na libwanegentien
twintig ntuku míbalé
ntuku míbalétwintig
eenentwintig (20+1) ntuku míbalé na moko
ntuku míbalé na mokoeenentwintig (20+1)
dertig ntuku misato
ntuku misatodertig
veertig ntuku minei
ntuku mineiveertig
vijftig ntuku mitano
ntuku mitanovijftig
zestig ntuku motoba
ntuku motobazestig
zeventig ntuku sambo
ntuku sambozeventig
tachtig ntuku mwambe
ntuku mwambetachtig
negentig ntuku libwa
ntuku libwanegentig
honderd nkama
nkamahonderd
duizend nkoto
nkotoduizend
één miljoen epúná/ efúku
epúná/ efúkuéén miljoen
een paar míbalé
míbaléeen paar